Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 167
Biuletyn Polonistyczny
1975, Tom 18, Numer 1 (55)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz nominacji na profesorów s. 7
Streszczenia prac doktorskich Urszula Aszyk-Milewska Jan Bujak Teresa Dobrzyńska Barbara Dyduchowa Aleksander Fiut Irena Galster Anna Habryn Władysława Homowa Jadwiga Jagiełło Milica Jakóbiec-Semkowa Zbigniew Jarosiński Barbara Jedynak Jan Kaczyński Anna Kuligowska Andrzej Litwornia Michał Masłowski Janusz Misiewicz Józef Nowakowski Emil Orzechowski Teresa Radwan-Wińska Grażyna Szymczyk s. 19-82
Józef Skrzypek (17 IX 1905 - 29 VI 1974) Jerzy Myśliński s. 83-86
Wacław Olszewicz (23 VII 1888 - 20 VII 1974) Jadwiga Czachowska s. 86-87
Bronisław Wieczorkiewicz (27 III 1904 - 5 IX 1974) Danuta Bartol s. 88-91
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1945-1947 Marian Tatara s. 95-114
Zakład Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku Edward Homa s. 136-142
Odznaczenia pracowników IBL. s. 145-146
Kartoteki bibliograficzne i dokumentacyjne Instytutu Badań Literackich Cecylia Gajkowska s. 151-157
Struktura tekstu i semantyka języka Teresa Dobrzyńska s. 158-167
Życie literackie w Polsce w okresie 1863-1973 Jerzy Bakanacz s. 167-170
Literatura polska i rosyjska przełomu XIX/XX wieków Hanna Filipkowska s. 170-177
Po Zjeździe i przed Zjazdem Antoni Śledziewski s. 178-184
Odznaczenia PRL dla radzieckich naukowców. s. 188
"Teoria genologiczna Stefanii Skwarczyńskiej. Próba analizy i krytyki", Stanisław Dąbrowski, Wrocław 1974 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Konfrontacja poetyk", Jerzy Faryno, "Teksty", nr 3 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) s. 189
"Literatura i stereotyp", Zofia Mitosek, Wrocław 1974 : [recenzja] Marian Płachecki Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 191
"Z obserwacji nad strukturą brzemieniową poezji staropolskiej", Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Barbara Falęcka Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 191
"O dzisiejszych normach czytania (znawców)", Janusz Sławiński, "Teksty", nr 3 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 193
"O wielostylowości dzieła literackiego", Władysław Studencki, "Przegląd Humanistyczny", nr 8 (1974) : [recenzja] Michał Czajko Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 193
"Pytania o znaki", Krzysztof Wolicki, "Teksty", nr 3 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Krzysztof Wolicki (aut. dzieła rec.) s. 195
"Błękitne soboty Marii Wirtemberskiej", Alina Aleksandrowicz, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) s. 195
"Andrzej Frycz Modrzewski i problemy kultury polskiego Odrodzenia", pod red. T. Bieńkowskiego, Wrocław 1974 : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa T. Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Witkiewicz i Malinowski. Czysta forma magii, nauki i religii", Stuart Baker, "Literatura Ludowa", z. 3 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Stuart Baker (aut. dzieła rec.) s. 197
"Piosenka i topika wolności", Stanisław Barańczak, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 199
"Charakteryzacja językowa postaci w >>Sławie i chwale<< Jarosława Iwaszkiewicza", Stanisław Bąba, "Poradnik Językowy", z. 6 (1974) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Stanisław Bąba (aut. dzieła rec.) s. 199
"Ozimina", Wacław Berent, Wrocław 1974 : [recenzja] Maria Prussak Wacław Berent (aut. dzieła rec.) s. 201
"Kultura, piśmiennictwo, folklor", Aleksander Bruckner, Warszawa 1974 : [recenzja] Marian Płachecki Aleksander Bruckner (aut. dzieła rec.) s. 201
"Nieczyste formy Różewicza", Tomasz Burek, "Twórczość", nr 7 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 203
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Psychologia behawiorystyczna a proza współczesna", Stanisław Burkot, "Ruch Literacki", z. 4 (1974) : [recenzja] Michal Czajko Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 203
"Groteskowa struktura słowna >>Porfiriona Osiełka<<", Danuta Buttler, "Przegląd Humanistyczny", nr 6 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Danuta Buttler (aut. dzieła rec.) s. 205
"O prozie Edwarda Stachury", Bogdan Chełstowski, "Miesięcznik Literacki", nr 5 (1974) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Bogdan Chełstowski (aut. dzieła rec.) s. 205
"W świecie twardych ludzi. Kartki z życia i twórczości Antoniny Sokolicz", Dorota Chrościelewska, Łódź 1974 : [recenzja] Aniela Piorunowa Dorota Chrościelewska (aut. dzieła rec.) s. 207
"Słowackiego mit o sobie", Maria Cieśla, "Teksty", nr 3 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Maria Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 207
"Bajka o Janku z >>Kordiana<<", Jerzy Cieślikowski, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Jerzy Cieślikowski (aut. dzieła rec.) s. 209
"O życiu i literaturze", Joseph Conrad, Warszawa 1974 : [recenzja] Aniela Piorunowa Joseph Conrad (aut. dzieła rec.) s. 209
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Teodor Parnicki", Małgorzata Czermińska, Warszawa 1974 : [recenzja] Aniela Piorunowa Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 211
"Szkice o Conradzie", Maria Dąbrowska, Warszawa 1974 : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Maria Dąbrowska (aut. dzieła rec.) s. 211
"Nieprzerwany egzamin", Mieczysław Dąbrowski, "Miesięcznik Literacki", nr 8 (1974) : [recenzja] Michal Czajko Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 213
"Witkacego podróż do tropików", Janusz Degler, "Literatura Ludowa", z. 3 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Janusz Degler (aut. dzieła rec.) s. 213
"Nad rękopisami >>Niobe<< i >>Wielkanocy Jana Sebastiana Bacha<<", Andrzej Drawicz, "Przegląd Humanistyczny", z. 6 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Andrze Drawicz (aut. dzieła rec.) s. 215
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Komedia okolicznościowo-polityczna i historyczna lat 1800-1830", Stefan Durski, Wrocław 1974 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Stefan Durski (aut. dzieła rec.) s. 215
"Przez lato notowałem teorię", Józef Dużyk, "Twórczość", nr 8 (1974) : [recenzja] Barbara Koblik Józef Dużyk (aut. dzieła rec.) s. 217
"Psalmodia polska Wespazjana Kochowskiego na tle staropolskich stylizacji biblijnych", Maria Eustachiewicz, "Pamiętnik Literacki", z. 2 (1974) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 217
"Początek i kształtowanie się języka w poglądach wieku Oświecenia", Zofia Florczak, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) s. 219
">>Maria<< i Antoni Malczewski. Kompendium źródłowe", Halina Gacowa, Wrocław 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Halina Gacowa (aut. dzieła rec.) s. 219
"Portret Marchołta", Michał Głowiński, "Twórczość", 1974 : [recenzja] Michał Głowiński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 221
"Nieznane zakończenie >>Marii<< Malczewskiego czyli o zapomnianych polonikach niemieckich XIX wieku", Maria Grabowska, "Przegląd Humanistyczny", nr 5 (1974) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Maria Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 221
"Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twórczości pisarzy polskich. Od średniowiecza do 1968 r.", August Grychowski, Lublin 1974 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska August Grychowski (aut. dzieła rec.) s. 223
"Malarskie konsekwencje Czystej Formy (I)", Irena Jakimowicz, "Przegląd Humanistyczny", nr 7 (1974) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Irena Jakimowicz (aut. dzieła rec.) s. 223
">>Prostota<< i >>kunszt poetycki<<", Jan Zygmunt Jakubowski, "Przegląd Humanistyczny", nr 8 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 227
"Władysław Broniewski i Stanisław Noakowski", Jan Zygmunt Jakubowski, "Przegląd Humanistyczny", nr 5 (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 227
"Gościniec albo krótkie opisanie Warszawy", Adam Jarzębski, Warszawa 1974 : [recenzja] Teresa Lancholc Adam Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 229
"Henryk Kamieński: tradycja i utopia", Wojciech Karpiński, "Twórczość", nr 9 (1974) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Wojciech Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 229
"Komedia dell'arte w Warszawie XVIII wieku i jej wpływ na rozwój sceny narodowej", Mieczysław Klimowicz, "Pamiętnik Literacki", z. 2 (1974) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 231
"Kobiety i konie", Tadeusz Kłak, "Teksty", nr 2 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 231
"Między czajnikiem i dziurami na swetrze. O poezji Jerzego Harasymowicza", Jacek Kolbuszewski, "Literatura Ludowa", nr 2 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 233
"Świat nie przedstawiony", Julian Kornhauser, Adam Zagajewski, Kraków 1974 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Julian Kornhauser (aut. dzieła rec.) Adam Zagajewski (aut. dzieła rec.) s. 233
"Ludwik Bernacki. Bibliolog i edytor", Krystyna Korzon, Wrocław 1974 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Krystyna Korzon (aut. dzieła rec.) s. 235
"Corrigenda do >>Utworów zebranych<< Jana Andrzeja Morsztyna", Leszek Kukulski, "Pamiętnik Literacki", z. 2 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) s. 235
"Bal i Arkadia - dwa kluczowe motywy liryki K. I. Gałczyńskiego", Adam Kulawik, "Przegląd Humanistyczny", nr 6 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) s. 237
"Świadomość językowa polskiego i niemieckiego ekspresjonizmu. Próba porównania", Erazm Kuźma, "Pamiętnik Literacki", z. 2 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 237
"Model wielkiej przygody. O >>Europie<< Jarosława Iwaszkiewicza", Jerzy Kwiatkowski, "Twórczość", nr 7 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 239
"Polskie przekłady Jana Baptysty Marina", Julian Lewański, Wrocław 1974 : [recenzja] Barbara Falęcka Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 239
">>Kosmos<< Gombrowicza: wizja życia - wizja wszechświata", Antoni Libera, "Twórczość", nr 5 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Antoni Libera (aut. dzieła rec.) s. 241
"Aleksander Brückner jako badacz literatury staroruskiej", Lidia Liburska, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 29 (1974) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Lidia Liburska (aut. dzieła rec.) s. 241
"O muzyczności >>Niobe<< K. I. Gałczyńskiego", Lech Ludorowski, "Przegląd Humanistyczny", nr 6 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Lech Ludorowski (aut. dzieła rec.) s. 243
"W kłębowisku przeciwieństw. Obraz idei w prozie narracyjnej Stanisława Brzozowskiego", Jerzy Z. Maciejewski, Warszawa 1974 : [recenzja] Michał Czajko Jerzy Z. Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 243
"Tadeusz Żeleński (Boy)", Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1974 : [recenzja] Marek Gumkowski Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 245
"Konstrukcja dramatów Zbigniewa Herberta", Jacek Marczyński, "Przegląd Humanistyczny", nr 5 (9174) : [recenzja] Maria Prussak Jacek Marczyński (aut. dzieła rec.) s. 245
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Wasyl Żukowski a polska ballada romantyczna", Danuta Matlak-Piwowarska, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 29 (1974) : [recenzja] Łucja Ginko Danuta Matlak-Piwowarska (aut. dzieła rec.) s. 247
"Poezję warto czytać", Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki", nr 7 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 247
"Gottfryd Ernest Groddeck, profesor Adama Mickiewicza. Próba rewizji", Kazimierz Mężyński, Gdańsk 1974 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Kazimierz Mężyński (aut. dzieła rec.) s. 249
"Salony artystyczno-literackie w Warszawie 1832-1860", Helena Michałowska, Warszawa 1974 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Helena Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 249
"Stylizacja biblijna w >>Anhellim<<", Antonina Miklasińska-Lubaszewska, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 29 (1974) : [recenzja] Łucja Ginko Antonina Miklasińska-Lubaszewska (aut. dzieła rec.) s. 251
"Polska i Polacy w życiu i twórczości Aleksandra Biestużewa-Marlińskiego", Bogusław Mucha, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 29 (1974) : [recenzja] Łucja Ginko Bogusław Mucha (aut. dzieła rec.) s. 251
"Conrad a idea honoru", Zdzisław Najder, "Twórczość", nr 8 (1974) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Zdzisław Najder (aut. dzieła rec.) s. 253
"Studia i szkice", Juliusz Nowak-Dłużewski, Warszawa 1973 : [recenzja] Elżbieta Jażdżewska-Goldsteinowa Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) s. 253
"Persefona i Charon. Z młodopolskich dziejów motywów mitycznych", Jan Nowakowski, "Ruch Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 255
"Nowela, opowiadanie, gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych", pod red. K. Bartoszyńskiego, Warszawa 1974 : [recenzja] Aniela Piorunowa K. Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 255
"Dwa pejzaże Reymonta", Ryszard Nycz, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 257
"Spalony dom (o poezji Ewy Lipskiej)", Tadeusz Nyczek, "Twórczość", nr 9 (1974) : [recenzja] Maria Prussak Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 257
"Karol Szymanowski w kręgu literatury międzywojennej", Józef Opalski, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Józef Opalski (aut. dzieła rec.) s. 259
"Na drogach kultury ludowej", Stanisław Pigoń, Warszawa 1974 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 259
"Poezja Krasickiego w oczach romantyka", Mieczysław Piszczykowski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 29 (1974) : [recenzja] Łucja Ginko Mieczysław Piszczykowski (aut. dzieła rec.) s. 261
"Schopenhauer i chuć", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Teksty", nr 2 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 261
"Twórczość literacka Włodzimierza Tetmajera", Leokadia Pośpiechowa, Wrocław 1974 : [recenzja] Marek Gumkowski Leokadia Pośpiechowa (aut. dzieła rec.) s. 263
"Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Seria druga", pod red. H. Kirchner, Z. Żabickiego, Wrocław 1974 : [recenzja] Izabela Jarosińska H. Kirchner (aut. dzieła rec.) Z. Żabicki (aut. dzieła rec.) s. 263
"Problemy polskiego romantyzmu. Seria druga", pod red. M. Żmigrodzkiej, Wrocław 1974 : [recenzja] Izabela Jarosińska M. Żmigrodzki (aut. dzieła rec.) s. 265
"Nowa fala i nowa powieść. Formy narracji", Maria Raczewa, Kraków 1974 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Maria Raczewa (aut. dzieła rec.) s. 265
"Rafał Blüth jako rusycystyka a estetyka Stanisława Brzozowskiego", Anna Raźny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 29 (1974) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Anna Raźny (aut. dzieła rec.) s. 267
"Twórcy, dzieła, postawy. Wybór esejów literackich", Aleksander Rogalski, Warszawa 1974 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Aleksander Rogalski (aut. dzieła rec.) s. 267
"Stanisław Brzozowski wobec europejskich kultur narodowych", Cezary Rowiński, "Miesięcznik Literacki", nr 6 (1974) : [recenzja] Michał Czajko Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 269
"Stanisław Brzozowski wobec romantyzmu", Cezary Rowiński, "Przegląd Humanistyczny", nr 5 Michał Czajko Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 269
"Przyczynek do biografii Franciszka Karpińskiego", Edward Różycki, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Edward Różycki (aut. dzieła rec.) s. 271
"Z zagadnień recepcji >>Sądu Ostatecznego<< i >>Myśli nocnych<< Edwarda Younga", Zofia Sinko, "Pamiętnik Literacki", z. 2 (1974) : [recenzja] Zofia Sinko Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 271
"Dowcip poetycki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej", Alina Siomkajłówna, "Przegląd Humanistyczny", nr 8 (1974) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Alina Siomkajłówna (aut. dzieła rec.) s. 273
"O pobycie Adama Mickiewicza w Dreźnie w 1829 roku", Leszek Sługocki, "Przegląd Humanistyczny", nr 5 (1974) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Leszek Sługocki (aut. dzieła rec.) s. 273
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Bankructwo realności. Proza Brunona Schulza", Jerzy Speina, Warszawa 1974 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jerzy Speina (aut. dzieła rec.) s. 275
"Społeczne funkcje tekstów literackich i paraliterackich", pod red. S. Żółkiewskiego, M. Hopfinger, K. Rudzińskiej, Wrocław 1974 : [recenzja] Izabela Jarosińska M. Hopfinger (aut. dzieła rec.) K. Rudzińska (aut. dzieła rec.) S. Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 275
"Od Andrzeja Bursy do Rafała Wojaczka", Stanisław Stabro, "Ruch Literacki", z. 4 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Stanisław Stabro (aut. dzieła rec.) s. 277
"Z tysiącem serdeczności.... Korespondencja z lat 1911-1953", Leopold Staff, Julian Tuwim, Warszawa 1974 : [recenzja] Marek Gumkowski Leopold Staff (aut. dzieła rec.) Julian Tuwim (aut. dzieła rec.) s. 277
"Lata 1949-1955 w doświadczeniach krytyki literackiej", Marian Stępień, "Miesięcznik Literacki", nr 5 (1974) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 279
"Maria Dąbrowska w Polsce Ludowej. Szkic problematyki", Marian Stępień, "Ruch Literacki", z. 4 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 279
"Problemy literatury w pracach Ludwika Krzywickiego", Marian Stępień, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 29 (1974) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 281
"Ze stanowiska lewicy. Studium jednego z nurtów polskiej krytyki literackiej lat 1919-1939", Marian Stępień, Kraków 1974 : [recenzja] Aniela Piorunowa Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 281
"Zygmunt Krasiński", Zbigniew Sudolski, Warszawa 1974 : [recenzja] Barbara Falęcka Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 283
">>Co to jest być prawdziwym patriotą?<< - jakobińska broszura z 1794 r. Zagadnienia autorstwa i tekstu", Józef Szczepaniec, "Ze skarbca Kultury", z. 24 (1973) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Józef Szczepaniec (aut. dzieła rec.) s. 283
"Wilhelm Häring o >>Panu Tadeuszu<<", Marian Szyrocki, Bogdan Zakrzewski, "Przegląd Humanistyczny", nr 7 (1974) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Marian Szyrocki (aut. dzieła rec.) Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 285
"W labiryncie. Szkice literackie", Anna Tatarkiewicz, Warszawa 1974 : [recenzja] Marek Gumkowski Anna Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 285
"Antoni Sygietyński, krytyk teatralny", Eleonora Udalska, Kraków 1974 : [recenzja] Marian Płachecki Eleonora Udalska (aut. dzieła rec.) s. 287
"Literackie portrety Jana Kochanowskiego w twórczości pseudoklasyków i preromantyków", Wacław Walecki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 29 (1974) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 287
">>Tak rzecze Damon...<< (Młoda poezja po 1968 roku)", Andrzej K. Waśkiewicz, "Teksty", nr 3 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 289
"Pięćdziesiąt lat temu. Ptak z węgla", Adam Ważyk, "Twórczość", nr 7 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 289
"Spór o żywot i sprawy poćciwego ślachcica polskiego Mikołaja Reja z Nagłowic", Tadeusz Witczak, "Pamiętnik Literacki", z. 2 (1974) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 291
"Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego", red. A. Walicki, R. Zimand, Kraków 1974 : [recenzja] Aniela Piorunowa A. Walicki (aut. dzieła rec.) R. Zimand (aut. dzieła rec.) s. 291
"Bajka w literaturze polskiego Oświecenia", Wacław Woźnowski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 28 (1974) : [recenzja] Barbara Falęcka Wacław Woźnowski (aut. dzieła rec.) s. 293
"Powrót dawnej awangardy", Elżbieta Wysińska, "Dialog", nr 8 (1974) : [recenzja] Maria Prussak Elżbieta Wysińska s. 293
"O twórczości obscenicznej Aleksandra Fredry", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 295
"Inferno sentymentalne", Krzysztof Zaleski, "Teksty", nr 2 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Krzysztof Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 295
"Jerzy Harasymowicz - poeta popularny", Andrzej Zawada, "Literatura Ludowa", nr 2 (1974) : [recenzja] Michał Czajko Andrzej Zawada (aut. dzieła rec.) s. 297
">>Rachunki<< Marii Konopnickiej", Maria Zawialska, "Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich", T. 9 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Maria Zawialska (aut. dzieła rec.) s. 297
"Wyspiański w Konarach", Krystyna Zbijewska, "Miesięcznik Literacki", nr 8 (1974) : [recenzja] Maria Prussak Krystyna Zbijewska (aut. dzieła rec.) s. 299
"Nad autografami Mickiewicza", Czesław Zgorzelski, "Pamiętnik Literacki", nr 3 (1974) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 299
"Polskie podróże po Śląsku w XVIII i XIX wieku (do 1863 r.)", oprac. Andrzej Zieliński, Wrocław 1974 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 301
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Przegląd Literacki i Artystyczny (1882-1886)", Aleksander Żyga, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 13 (1974), z. 3 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 301
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Jaś koniki poił (uwagi o stylu erotyki ludowej)", Jerzy Bartmiński, "Teksty", nr 2 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 303
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Raciborscy pisarze ludowi", Władysław Hendzel, Opole 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 303
"Pieśń o księdzu Okoniu", Franciszek Kotula, ""Literatura Ludowa", nr 3 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Franciszek Kotula (aut. dzieła rec.) s. 305
"Cyryl Karczyński - zapomniany zbieracz pieśni ludowych", Stanisław Poręba, "Literatura Ludowa", nr 2 (1974) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Stanisław Poręba (aut. dzieła rec.) s. 307
"Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu, 1836-1886", Elżbieta Achremowicz, Tadeusz Żabski, Wrocław 1973 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Elżbieta Achremowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Żabski (aut. dzieła rec.) s. 307
"Teatr a odbiorca", Kazimierz Braun, "Miesięcznik Literacki", nr 5 (1974) : [recenzja] Michał Czajko Kazimierz Braun (aut. dzieła rec.) s. 309
"Jan Stanisław Bystroń - historyk kultury, etnograf, socjolog", Józef Chałasiński, "Przegląd Humanistyczny", nr 8 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Józef Chałasiński (aut. dzieła rec.) s. 309
"Glosa do Trylogii", Władysław Czapliński, Wrocław 1974 : [recenzja] Marian Płachecki Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 311
"Listy Ignacego Krasickiego do Barbary Sanguszkowej z lat 1757-1759", Józef Długosz, "Ze Skarbca Kultury", z. 24 (1973) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Józef Długosz (aut. dzieła rec.) s. 311
"Nieznane listy Stanisława Konarskiego i dokumenty dotyczące jego działalności", Józef Długosz, "Ze Skarbca Kultury", z. 25 (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Józef Długosz (aut. dzieła rec.) s. 313
"Arcydzieła polskich i obcych pisarzy - seria wydawnicza oficyny Feliksa Westa w Brodach (1902-1914)", Anna Grzybowska, Damian Kuś, "Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich", T. 9 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Anna Grzybowska (aut. dzieła rec.) Damian Kuś (aut. dzieła rec.) s. 313
"Historia literatury w moim kinie", Aleksander Jackiewicz, Warszawa 1974 : [recenzja] Marian Płachecki Aleksander Jackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 315
"Reportaże, artykuły, felietony, opowiadania", Kazimierz Andrzej Jaworski, Lublin 1974 : [recenzja] Marian Płachecki Kazimierz Andrzej Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 315
"Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego. Dzieje i bibliografia", Alodia Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1974 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Alodia Kawecka-Gryczowa (aut. dzieła rec.) s. 317