Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 133
Biuletyn Polonistyczny
1972, Tom 15, Numer 45

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura współczesna. s. 5-44
Teoria literatury. s. 45-56
Folklorystyka. s. 57-61
Indeks autorów. s. 61-79
Skróty nazw placówek naukowych. s. 79-81
Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. s. 87-88
Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. s. 88-91
50 lat działalności "Biblioteki Narodowej". s. 91-95
Noty informacyjne. s. 95
Indeks autorów opracowywanych. s. 96-98
Indeks autorów, edytorów, tłumaczów. s. 99
"Współczesna teoria badań literackich za granicą. T. 2", Henryk Markiewicz, Kraków 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 104
"Miron Białoszewski wobec kultury elitarnej i popularnej", Stanisław Barańczak, "Literatura Ludowa" nr 2 (1972) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 104
"Taniec i śmiech w poezji Leśmiana", Eugeniusz Czaplejewicz, "Miesięcznik Literacki" R. 7 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 106
">>Wykonawczy<< czas liryki ludowej", D. S. Lichaczew, "Literatura Ludowa" nr 2 (1972) : [recenzja] Elżbieta Jaworska D. S. Lichaczew (aut. dzieła rec.) s. 106
"Tłumacze i tłumaczenia", Edward Balcerzan, "Nurt" nr 5 (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 108
"Metafora w poezji Broniewskiego", Bohdan Drozdowski, "Miesięcznik Literacki" R. 7 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Bohdan Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 108
"Z problemów barokowej fantastyki i groteski. / Na marginesie twórczości Krzysztofa Piekarskiego Teresa Lancholc Jadwiga Rytel (aut. dzieła rec.) s. 110
"Sztuka upadła i niech koniec jej będzie lekki. O katastrofizmie S. I. Witkiewicza", Bożena Wojnowska, "Odra" R. 12 (1972) : [recenzja] Bożena Wojnowska Bożena Wojnowska (aut. dzieła rec.) s. 110
"Uroda życia. O wierszach Wincentego Reklewskiego", Anna Dobakówna, Lublin 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Anna Dobakówna (aut. dzieła rec.) s. 112
"Równowazniki zdania w >>Agaj-Hanie<< Krasińskiego", Tadeusz Brajerski, Lublin 1971 : [recenzja] Ewa Szary Tadeusz Brajerski (aut. dzieła rec.) s. 112
"Trzy rzeczy", Wiesław Grabowski, Lublin 1971 : [recenzja] Marek Gumkowski Wiesław Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 114
"Norwidowska druga osoba", Michał Głowiński, Lublin 1971 : [recenzja] Michał Głowiński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 114
"Już u starożytnych... Z konwencji przedstawiania ludzi genialnych w powieści biograficznej", Maria Jasińska, Lublin 1971 : [recenzja] Ewa Szary Maria Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 116
"Poprawianie Arystotelesa, czyli I. A. Richardsa koncepcja metafory", Józef Jopla, Lublin 1971 : [recenzja] Marek Gumkowski Józef Jopla (aut. dzieła rec.) s. 116
"Uwagi o poetyce wierszy lirycznych Krasickiego", Teresa Kostkiewiczowa, Lublin 1971 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 118
"Rola szyku wypowiadzeń w spójności tekstu literackiego", Zofia Klimaj, Lublin 1971 : [recenzja] Ewa Szary Zofia Klimaj (aut. dzieła rec.) s. 118
"O kategorii osobowości w badaniach literackich", Zdzisław Łapiński, Lublin 1971 : [recenzja] Zdzisław Łapiński Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 120
"Ideowa wymowa >>Sofiówki<< w świetle badań tekstowo-stylistycznych", Aleksandra Krupianka, Lublin 1971: [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Aleksandra Krupianka (aut. dzieła rec.) s. 120
"Paszkwil i pamflet", Henryk Markiewicz, Lublin 1971 : [recenzja] Ewa Szary Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 122
">>Kształty poetyckie i razem realne<< w liryce mistycznej Słowackiego", Marian Maciejewski, Lublin 1971 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 122
"O przekształceniu znaków w tekście literackim", Maria Renata Mayenowa, Lublin 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 124
"Semantyka poetycka a metoda jej opisu. Na przykładzie poezji Baczyńskiego", Aleksandra Okopień-Sławińska, Lublin 1971 : [recenzja] Aleksandra Okopień-Sławińska Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 124
">>Podwojony sam sobie jestem<<. O poezji Tadeusza Gajcego", Wiesław Paweł Szymański, Lublin 1971 : [recenzja] Marek Gumkowski Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 126
"Znaki przestrzeni teatralnej w >>Krakusie<< Norwida", Irena Sławińska, Lublin 1971 : [recenzja] Ewa Szary Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 126
"Pozagrobowa dyskusja poetycka", Kazimierz Wyka, Lublin 1971 : [recenzja] Marek Gumkowski Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 128
"Cezura roku 1932", Stefan Żółkiewski, Lublin 1971 : [recenzja] Kamila Rudzińska Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 128
"O czynnikach gawędowych w prozie Ksawerego Pruszyńskiego", Elżbieta Kościukiewicz, "Ruch Literacki" R. 13 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Elżbieta Kościukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 130
"Socjo-kulturalna problematyka książki kieszonkowej we Francji", Jerzy Falicki [w:] Studia o książce", Wrocław 1971 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Jerzy Falicki (aut. dzieła rec.) s. 130
"Niemieccy wydawcy i bibliotekarze jako popularyzatorzy literatury polskiej w XIX i XX w.", Othmar Feyl [w:] Studia o książce", Wrocław 1971 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Othmar Feyl (aut. dzieła rec.) s. 132
"Rozwój literatury fantastycznonaukowej i jej funkcji społecznej", Miroslava Genciova [w:] "Studia o książce", Wrocław 1971 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Miroslava Genciova (aut. dzieła rec.) s. 132
"Książka popularnonaukowa i jej recepcja", Tadeusz Gołaszewski [w:] "Studia o książce", Wrocław 1971 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Tadeusz Gołaszewski (aut. dzieła rec.) s. 134
"Czytelnik w nauce o literaturze. Zarys historii problemu", Krzysztof Migoń [w:] "Studia o książce", Wrocław 1971 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Krzysztof Migoń (aut. dzieła rec.) s. 134
"Znajomośc dzieł Justusa Lipsiusa w Krakowie w XVII w.", Renata Żurkowa [w:] "Studia o książce", Wrocław 1971 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Renata Żurkowa (aut. dzieła rec.) s. 136
"Koncert poetycki", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 136
"Gesty śpiewaków operowych", Anna Barańczak, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Anna Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 138
"Nasza wola-polska gola", Stanisław Barańczak, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 138
"Miasta", Jan Błoński, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 140
"Jednostki wypowiedzi", Michel Foucault, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Michel Foucault (aut. dzieła rec.) s. 140
"Anatomia Gombrowicza", Jerzy Jarzębski, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 142
"Średniowiecze i znaki", Bronisław Geremek, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Bronisław Geremek (aut. dzieła rec.) s. 142
"Myślenie strukturalne w badaniu sztuki", Mieczysław Porębski, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 144
"Wyznania antysemioty", Stanisław Lem, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Stanisław Lem (aut. dzieła rec.) s. 144
"Beckett prozaik", Antoni Libera, "Twórczość" R. 28 (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Antoni Libera (aut. dzieła rec.) s. 148
"O sztukach fabularnych", Jerzy Ziomek, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 148
"O Erazmie i Reju", Zofia Szmydtowa, Warszawa 1972: [recenzja] Teresa Lancholc Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 150
"Antyk-Biblia-Literatura", Tadeusz Bieńkowski [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocław 1972 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Parenetyka, jej tradycje i znaczenie w literaturze staropolskiej", Hanna Dziechcińska [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 152
"Rola pisarza i literatury w świetle wypowiedzi z XVI i XVII wieku", Tadeusz Bieńkowski [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocław 1972: [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 152
"Staropolska epopeja historyczna. Kształtowanie się pojęcia, drogi rozwoju", Stefan Nieznanowski [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Stefan Nieznanowski (aut. dzieła rec.) s. 154
"Romans XVII i pierwszej połowy XVIII wieku w Polsce. / Analiza struktury gatunkowej Teresa Michałowska Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 154
"Problemy języka jako wyraz kształtowania się świadomości narodowej w literaturze Renesandu", Barbara Otwinowska [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocław 1972 : [recenzja] Barbara Otwinowska Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) s. 156
"Renesans w literaturze polskiej. Początki i rozwój", Janusz Pelc [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocław 1972 : [recenzja] Barbara Otwinowska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 156
"Wiedza o poezji", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocłąw 1972 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 158
"Sarmatyzm a Barok", Janusz Pelc [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocław 1972 : [recenzja] Janina Kamionkowa Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 158
"Orzechowski i Rojzjusz. Kartka z dziejów polemiki staropolskiej", Tomasz Fijałkowski, "Prace Polonistyczne" S. 28 (1972) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Tomasz Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 160
"Polskość i europejskość literatury naszego Średniowiecza", Jerzy Woronczak [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocław 1972 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jerzy Woronczak (aut. dzieła rec.) s. 160
"Rzeczpospolita Babińska w legendzie literackiej", Janusz Tazbir, "Przegląd Humanistyczny" R. 16 (1972) : [recenzja] Teresa Lancholc Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 162
"Nad fraszką >>Jan Kochanowski do Stanisława, brata swego<<", Wiesław Pusz, "Prace Polonistyczne" S. 28 (1972) : [recenzja] Teresa Lancholc Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 162
"Zapomniany polski esej o człowieku / Michała Wiszniewskiego >>Charaktery rozumów ludzkich<< Alina Kowalczykowa Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 163
"O Michale Pontanusie", Halina Kamińska, Rzeszów 1970 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Halina Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 164
"Jan Nepomucen Kamiński", Barbara Lasocka, Warszawa 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Barbara Lasocka (aut. dzieła rec.) s. 164
"Kierunki rozwoju poezji polskiej po roku 1800", Piotr Żbikowski, Rzeszów 1970 : [recenzja] Ewa Szary Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 166
"Najdawniejsze czasopisma polskie na Śląsku 1789-1854", Franciszek Antoni Marek, Wrocław 1972 : [recenzja] Wiesław Władyka Franciszek Antoni Marek (aut. dzieła rec.) s. 166
"Krystyn Lach Szyrma, syn ziemi mazurskiej", Władysław Chojnacki, Jan Dąbrowski, Olsztyn 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) Jan Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 168
"Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związków literackich w XIX wieku", Bazyli Białokozowicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 168
"Norwid", Zdzisław Łapiński, Kraków 1971 : [recenzja] Zdzisław Łapiński Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 170
">>Przedburzowcy<<. Z problematyki przełomu między romantyzmem a pozytywizmem", Janusz Maciejewski, Kraków 1971 : [recenzja] Janusz Maciejewski Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 170
"Słowianie, my lubim sielanki...", Alina Witkowska, Warszawa 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 172
"Antoniego Edwarda Odyńca ostatnie wędrówki po kraju", Stanisław Fita, Lublin 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) s. 174
"Rzymskie itineraria Cypriana Norwida", Bronisław Biliński, "Przegląd Humanistyczny" R. 16 (1972) : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Bronisław Biliński (aut. dzieła rec.) s. 174
">>Hymn na Dzień Zwiastowania N.P. Maryi<< Adama Mickiewicza<<", Karol Kremser, Lublin 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Karol Kremser (aut. dzieła rec.) s. 176
">>Czarownica<< Józefa Borkowskiego", Anna Opacka, Lublin 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Anna Opacka (aut. dzieła rec.) s. 176
"Ambasador książki polskiej w Paryżu, Władysław Mickiewicz", Andrzej Kłossowski, Wrocław 1971 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Andrzej Kłossowski (aut. dzieła rec.) s. 178
"Mickiewicz o >>Wacława dziejach<< Garczyńskiego", Zofia Stefanowska, "Roczniki Humanistyczne", T. 19 (1972), z. 1 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 178
"Wyspiański. Studia o dramatach", Jan Nowakowski, Kraków 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 180
">>Literatura polska<< Gabriela Korbuta", Barbara Sordylowa, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Hitorycznoliterackie", z. 22 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Barbara Sordylowa (aut. dzieła rec.) s. 180
"Dramat chłopski: krotochwila i tragedia", Józef Ratajczak, "Dialog", T. 17 (1972), nr 5 : [recenzja] Marian Rawiński Józef Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 182
"Maria Krysińska, poetka francuskiego symbolizmu", Maria Szarama-Swolkieniowa, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Hitorycznoliterackie", z. 23 : [recenzja] Stefania Bańcer Maria Szarama-Swolkieniowa (aut. dzieła rec.) s. 182
"Wobec niepodległości i rewolucji", Andrzej Lam, "MIesięcznik Literacki", T. 7 (1972), nr 5 : [recenzja] Hanna Filipkowska Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 184
"Rzeczywistość i fikcja w >>Emili Plater<< Wacława Gąsiorowskiego", Barbara Gołębiowska, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Barbara Gołębiowska (aut. dzieła rec.) s. 184
"Kraków i Polesie", Jerzy Tynecki, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 186
"Powstanie styczniowe w pamiętnikarstwie chłopskim i ludowym", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 2 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 186
"Dramat naturalistyczny", Roman Taborski, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 3 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 188
"Elementy naturalizmu i impresjonizmu w technice narracyjnej Witkiewicza", Henryk Kurczab, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie. Nauki Humanistyczne. Filologia Polska", z. 5 (1970) : [recenzja] Bożena Wojnowska Henryk Kurczab (aut. dzieła rec.) s. 188
"Czas zamknąć sprawę Brzozowskiego", Leon Wudzki, "Twórczość", T. 28 (1972), nr 5 : [recenzja] Marek Gumkowski Leon Wudzki (aut. dzieła rec.) s. 190
"Wokół rodowodu i założeń twórczych pisarstwa Piotra Choynowskiego", Józef Nowakowski, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie. Nauki Humanistyczne. Filologia Polska", z. 5 (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Józef Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 190
"Władysław Broniewski", Tadeusz Bujnicki, Warszawa 1972 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 192
"Wyobraźnia stwarzająca", Józef Czechowicz, Lublin 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Józef Czechowicz (aut. dzieła rec.) s. 192
"Łódź i pióro. Wspomnienia o pisarzach pochodzących z Łodzi bądź z Łodzią związanych", Edward Kozikowski, Łódź 1972 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Edward Kozikowski (aut. dzieła rec.) s. 194
"Ujarzmienie Melpomeny", Bogdan Danowicz, Kraków 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Bogdan Danowicz (aut. dzieła rec.) s. 194
"Teatr w Polsce", Roman Szydłowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Roman Szydłowski (aut. dzieła rec.) s. 196
"Lekcja rzeczy", Jan Prokop, Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 196
"Historia w dramatach Dąbrowskiej", Teresa Walas, "Dialog", T. 17 (1972), nr 6 : [recenzja] Jadwiga Kaczyńska Teresa Walas (aut. dzieła rec.) s. 198
"Leon Kruczkowski - prozaik", Józef Zając, Kraków 1972 : [recenzja] Jadwiga Kaczyńska Józef Zając (aut. dzieła rec.) s. 198
"O problematyce dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza", Jan Błoński, "Nurt" nr 5 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 200
"Witkacy na scenie amerykańskiej", Daniel C. Gerould, "Odra", T. 12 (1972), nr 4 : [recenzja] Bożena Wojnowska Daniel C. Gerould (aut. dzieła rec.) s. 200
"Życie literackie Łodzi w latach 1945-1948", Stanisław Borkowin, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Borkowin (aut. dzieła rec.) s. 202
"O publicystyce dziennikarskiej Władysława Kowalskiego", Tadeusz Błażejewski, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Literatura narodów Jugosławii na łamach chełmskiej >>Kameny<< (1933-1939)", Jerzy Gos, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Gos (aut. dzieła rec.) s. 204
"Stanisław Antoni Mueller i jego powieść >>Henryk Flis<<", Aleksandra Budrecka, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Aleksandra Budrecka (aut. dzieła rec.) s. 204
"Witold Wandurski - propagator twórczości Włodzimierza Majakowskiego w Polsce", Helena Karwacka, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Helena Karwacka (aut. dzieła rec.) s. 206
"Polemiki wokół >>Gór nad czarnym morzem<<", Jerzy Poradecki, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Poradecki (aut. dzieła rec.) s. 206
"Jezioro Bodeńskie Dygata", Zdzisław Skwarczyński, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Zdzisław Skwarczyński (aut. dzieła rec.) s. 208
"Walt Whitman i skamandryci", Teresa Kieniewicz, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 3 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Teresa Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 208
"Motywy okupacyjne u Becketta", Alojzy Pałłasz, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 3 : [recenzja] Hanna Filipkowska Alojzy Pałłasz (aut. dzieła rec.) s. 210
"Proza historyczna Bogusława Sujkowskiego wobec tradycji literackich", Czesław Kłak, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie. Nauki Humanistyczne. Filologia Polska", z. 5 (1970) : [recenzja] Ewa Szary Czesław Kłak (aut. dzieła rec.) s. 210
"Liryki lozańskie Tadeusza Różewicza", Tadeusz Kłak, "Roczniki Humnistyczne", T. 19 (1971), z. 1 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 212
"Pieśń o burmistrzance", Konrad Górski, "Roczniki Humnistyczne", T. 19 (1971), z. 1 : [recenzja] Izabela Jarosińska Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 212
"Kilka uwag o wierszach Marii Pawlikowskiej", Alina Siomkajłówna, "Roczniki Humnistyczne", T. 19 (1971), z. 1 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Alina Siomkajłówna (aut. dzieła rec.) s. 214
"Gwiazdy pierwsze. O liryce Jana Brzechwy", Ireneusz Opacki, "Roczniki Humnistyczne", T. 19 (1971), z. 1 : [recenzja] Hanna Filipkowska Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 214
"Znalezione piórko", Danuta Zamącińska, "Roczniki Humnistyczne", T. 19 (1971), z. 1 : [recenzja] Jadwiga Kaczyńska Danuta Zamącińska (aut. dzieła rec.) s. 216
"Poglądy Tadeusza Peipera na estetykę kina", Zbigniew Wyszyński, "Ruch Literacki", T. 13 (1972), z. 2 : [recenzja] Marek Gumkowski Zbigniew Wyszyński (aut. dzieła rec.) s. 216
"Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut. T. 9, Romantyzm", Warszawa 1972 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa s. 218
"Polska Bibliografia Literacka za rok 1968", Warszawa 1971 : [recenzja] Cecylia Gajkowska s. 218
"Parafiańszczyzna", Aleksander Leszek Dunin-Borkowski, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Aleksander Leszek Dunin-Borkowski (aut. dzieła rec.) s. 220
"Opowiadania", Maria Dąbrowska, Wrocław 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Maria Dąbrowska (aut. dzieła rec.) s. 220
"Pamiętniki", Józef Ignacy Kraszewski, Wrocław 1972 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) s. 222
"W promieniu Lwowa, Żukowa i Medyki. Listy Mieczysława Romanowskiego 1853-1863", Mieczysław Romanowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Mieczysław Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 222
"Listy do Stefana Żeromskiego", Oktawia Żeromska, Łódź 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Oktawia Żeromska (aut. dzieła rec.) s. 224
"Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi", Kazimierz Władysław Wójcicki, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Kazimierz Władysław Wójcicki (aut. dzieła rec.) s. 224
"Z problemów ludowości", Stanisław Grzeszczuk [w:] "Problemy literatury staropolskiej. Seria 1", Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 226
"Z badań nad folklorem muzycznym górników naftowych", Adolf Dygacz, "Literatura Ludowa", T. 16 (1972), nr 2 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Adolf Dygacz (aut. dzieła rec.) s. 226