Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 124
Biuletyn Polonistyczny
1989, Tom 32, Numer 2 (113)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich Anna Grygo s. 1-16
Streszczenia prac doktorskich Marek Bielacki Marek Bratuń Anna Burzyńska Rafał Habielski Marek Halberda Grażyna Halkiewicz-Sejak Mariusz Kazańczuk Jacek Lyszczyna Anna Nasiłowska Krzysztof Obremski Andrzej Obrębski Bolesław Oleksowicz Wojciech Piotrowski Halina Popławska Małgorzata Pośpiach Anton Pretnar Adam Rysiewicz Wanda Sadowska Dorota Siwicka Małgorzata Sugiera Irena Urbaniakowa Józef Wróbel Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska s. 17-142
Tomasz Weiss Andrzej Romanowski s. 143-149
Janusz Stradecki Maria Brykalska s. 149-154
Maria Renata Mayenowa Lucylla Pszczołowska s. 168-174
Uniwersytet Gdański Stanisław Szczepiński s. 175-176
Uniwersytet Śląski Romuald Cudak s. 176-179
Uniwersytet Jagielloński Marek Mikos s. 179-182
Katolicki Uniwersytet Lubelski. s. 183-188
Uniwersytet Łódzki Irena Urbaniakowa s. 188-194
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Małgorzata Gromadzińska s. 194-202
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. s. 204-207
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy Henryk Dubowik s. 211-212
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie Edward Polanowski s. 213-216
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu Leokadia Pośpiechowa s. 216-218
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie Kazimierz Surowiec s. 218-223
"Szkice wytworne czyli tematy konwersacji salonowej", Jerzy Adamski, Warszawa 1988 : [recenzja] Małgorzata Leczycka Jerzy Adamski (aut. dzieła rec.) s. 225
"Analiza językowa wybranych pól semantycznych poezji, prozy i dramatu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego", Mieczysław Balewski, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXIV: [recenzja] Anna Bujnowska Mieczysław Balewski (aut. dzieła rec.) s. 227
"Tadeusza Gajcego próba misterium", Stanisław Bereś, "Dialog" nr 1 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 229
"Tadeusz Grabowski i jego powieściowa autobiografia", Andrzej Biernacki, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.66, Kraków 1987 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) s. 229
"Madonna pekaesów czyli wyzwania czytelnika-samicy", Anna Bojarska, Kraków 1988 : [recenzja] Małgorzata Leczycka Anna Bojarska (aut. dzieła rec.) s. 233
"Julian Krzyżanowski badacz i miłośnik twórczości Sienkiewicza", Maria Bokszczanin, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1987) : [recenzja] Małgorzata Leczycka Maria Bokszczanin (aut. dzieła rec.) s. 235
"Strategia Ślimaka. Szkice krytyczne", Leszek Bugajski, Warszawa 1988 : [recenzja] Alicja Szałagan Leszek Bugajski (aut. dzieła rec.) s. 237
"Świat historyczny >>Krzyżaków<< Henryka Sienkiewicza", Tadeusz Bujnicki, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 237
"Józefa Ignacego Kraszewskiego literatura dla >>powszechności<<", Stanisław Burkot, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 239
">>Ulana<<. Powieść >>malownicza<< i powieść o ludzkich namiętnościach", Stanisław Burkot, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XXI (1988) : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 239
"Nakłady czasopism ukazujących się częściej niż raz w tygodniu na terenie województwa Śląskiego w latach 1927-1929", Jacek Durzyński, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1988) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jacek Durzyński (aut. dzieła rec.) s. 241
"Próba socjalnej lekcji mądrości. (W kręgu socjotechniki >>Rozmów<< G.H.Lubomirskiego)", Bożena Chodźko, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Bożena Chodźko (aut. dzieła rec.) s. 241
"Aleksander Ładnowski na prowincji. Powtórki, sprostowania, znaleziska", Jan Ciechowicz, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum. Artium et Librorum. 8 ", Łódź 1987 : [recenzja] Maria Prussak Jan Ciechowicz (aut. dzieła rec.) s. 243
"Wyobraźnia akwatyczna w poezji Młodej Polski", Anna Czabanowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Anna Czabanowska (aut. dzieła rec.) s. 243
"Łosiew, czyli tytanizm dwudziestowieczny", Eugeniusz Czaplejewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1987) : [recenzja] Małgorzata Leczycka Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 245
"Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie", Anna Czobodzińska-Przybysławska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R.XXI (1988): [recenzja] Anna Bujnowska Anna Czobodzińska-Przybysławska (aut. dzieła rec.) s. 245
"O przestrzeni artystycznej w sonetach Asnyka >>Nad głębiami<<", Magdalena Danielewiczowa, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Magdalena Danielewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 247
"Poznałem ich w teatrze", Bronisław Dąbrowski, Kraków 1988 : [recenzja] Maria Prussak Bronisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 247
">>Świat i Polska<<. Fragment wspomnień", Stanisław W. Dobrowolski, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1988) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Stanisław W. Dobrowolski (aut. dzieła rec.) s. 249
"Aleksander Brückner jako badacz kultury", Barbara Domańska, Bydgoszcz 1988 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Barbara Domańska (aut. dzieła rec.) s. 249
"Gombrowicz i >>Burza<<", Kazimierz Dorczyk, "Dialog" nr 8 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Kazimierz Dorczyk (aut. dzieła rec.) s. 251
">>Do ziemi naszej<<. Podróże romantyków", Wybór i oprac. J.Kamionka-Straszakowa, Kraków 1988 : [recenzja] Irena Stemplowska s. 251
"Laboratorium Różewicza-bez sceny", Tadeusz Drewnowski, "Dialog" nr 7 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 253
"Różewicz: stare i nowe dekoracje", Tadeusz Drewnowski, "Dialog" nr 9 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 253
"Partnerzy symbolicznej interakcji poznawczej: badacz-krytyk", Czesław P. Dutka, "Litteraria" XVIII (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Czesław P. Dutka (aut. dzieła rec.) s. 255
"Chwyt językowo-stylistyczny a problem ekspresywności", Grzegorz Fedorowski, "Litteraria" XVIII (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Grzegorz Fedorowski (aut. dzieła rec.) s. 255
"U źródeł badań nad polską zagadką ludową", Sławomir Folfasiński, "Litteraria" XVIII (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Sławomir Folfasiński (aut. dzieła rec.) s. 257
"Problem polityki literackiej warszawskich czasopism kobiecych w latach 1905-1918", Jerzy Franke, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1988) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jerzy Franke (aut. dzieła rec.) s. 257
"Postacie psychopatyczne na scenie", Sigmunt Freud, Tłum. E. i W.Sobaszkowie, "Dialog" nr 7 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Sigmunt Freud (aut. dzieła rec.) s. 259
"Obraz Polski w liryce Jarosława Iwaszkiewicza", Henryk Gradkowski, "Litteraria" XVIII (1987) : [recenzja] Anna Buchwald Henryk Gradkowski (aut. dzieła rec.) s. 259
"Jan Kott: pisarz i krytyk", Beata Guczalska, "Dialog" nr 5 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Beata Guczalska (aut. dzieła rec.) s. 261
"Shakespeare Jana Kotta", Beata Guczalska, "Dialog" nr 6 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Beata Guczalska (aut. dzieła rec.) s. 261
"Wyobraźnia bez granic', Jolanta Hartwig-Sosnowska, Warszawa 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Jolanta Hartwig-Sosnowska (aut. dzieła rec.) s. 263
"Dwie odpowiedzi na recenzję Kotta", Wiliam Horzyca, Wstęp: M.Kuraś, "Dialog" nr 6 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Wilam Horzyca (aut. dzieła rec.) s. 263
"O >>Chacie za wsią<< Kraszewskiego", Ewa Ihnatowicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R.XXI (1988): [recenzja] Anna Bujnowska Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 265
"Listy do Wilama Horzycy", Jarosław Iwaszkiewicz, "Dialog" nr 1 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Jarosław Iwaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 265
"Misjonarze i konsumenci. Literatura i wartości w krajach słowiańskich", Halina Janaszek-Ivaničkova, Katowice 1987 : [recenzja] Marek Tobera Halina Janaszek-Ivaničkova (aut. dzieła rec.) s. 267
"Szalona", Maria Janion, "Twórczość" nr 10 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 267
"Między apologią a negacją: kultura ludowa w polemikach 1939-1948", Jerzy Jarzębski, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 269
"Młodzieńcze fascynacje starości", Maria Jędrychowska, "Twórczość" nr 2 (1988) : [recenzja] Anna Bujnowska Maria Jędrychowska (aut. dzieła rec.) s. 269
"Sztuka włoska w liryce Jarosława Iwaszkiewicza", Hanna Kalinowska, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska. 24/9 Anna Bujnowska Hanna Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 271
"Antysielanka, czyli świadectwa Anomii", Wojciech Kaliszewski, "Twórczość" nr 8 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Wojciech Kaliszewski (aut. dzieła rec.) s. 271
"Droga folklorystyczna Juliana Krzyżanowskiego", Helena Kapełuś, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1987) : [recenzja] Małgorzata Leczycka Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) s. 273
"Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem", Franciszek Karpiński, Oprac. R.Sobol, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Franciszek Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 273
"Polska dramaturgia groteski", Józef Kelera, "Dialog" nr 5 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Józef Kelera (aut. dzieła rec.) s. 275
"Nowe listy Elizy Orzeszkowej", Krystyna Kolińska, "Twórczość" nr 12 (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Krystyna Kolińska (aut. dzieła rec.) s. 275
"Z dziejów teatru na Wołyniu. Dubno", Jarosław Komorowski, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum. Artium et Librorum. 8 ", Łódź 1987 : [recenzja] Maria Prussak Jarosław Komorowski (aut. dzieła rec.) s. 277
"Mickiewicz ilustrowany", Małgorzata Komza, Wrocław 1987 : [recenzja] Marek Tobera Małgorzata Komza (aut. dzieła rec.) s. 277
"Z zagadnień perswazji w prozie publicystycznej polskiego Oświecenia", Teresa Kostkiewiczowa, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 279
"Przedmowa do >>Szekspira współczesnego<<", Jan Kott, "Dialog" nr 6 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Jan Kott (aut. dzieła rec.) s. 279
"Warszawa romantyczna", Alina Kowalczykowa, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 281
"Przyjaźnie artystyczne: Iwaszkiewicz-Horzyca", Edward Krasiński, "Dialog" nr 1 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Edward Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 281
"Motywy biblijne w twórczości poetyckiej Tymoteusza Karpowicza w latach 1958-1964", Katarzyna Krasoń, "Litteraria" XVIII (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Katarzyna Krasoń (aut. dzieła rec.) s. 283
"Twórczość dramatyczna Stanisława Wyspiańskiego na scenie lubelskiej w okresie Młodej Polski", Stefan Kruk, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum. Artium et Librorum. 8 ", Łódź 1987 : [recenzja] Maria Prussak Stefan Kruk (aut. dzieła rec.) s. 283
"Do M***. Realia kulturalne, językowe i literackie", Wacław Kubacki,"Przegląd Humanistyczny" nr 11 (1987) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 285
"Brandstaetter czyli ład", Tomasz Kubikowski, "Dialog" nr 3 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Tomasz Kubikowski (aut. dzieła rec.) s. 285
"O przekładaniu Shakespeare'a", Jan Kulczyński, Stefan Treugutt, Tadeusz Łomnicki, "Dialog" nr 8 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Stefan Treugutt Jan Kulczyński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Łomnicki (aut. dzieła rec.) s. 287
"Portret pisarza kresowego. O Zenonie Fiszu", Marek Kwapiszewski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Marek Kwapiszewski (aut. dzieła rec.) s. 289
"Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863", Red. M.Janion, M.Dernałowicz, M.Maciejewski, T.2, Kraków 1988 : [recenzja] Anna Bujnowska s. 289
"Rozumieć Biblię: wprowadzenie do krytyki form literackich", Gerhard Lohfink, Tłum. B.Widła, Warszawa 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Gerhard Lohfink (aut. dzieła rec.) s. 291
"Między autobiografią a powieścią", Regina Lubas-Bartoszyńska, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1987) : [recenzja] Alicja Szałagan Regina Lubas-Bartoszyńska (aut. dzieła rec.) s. 291
"Metoda", Romano Luperini, Tłum. J.Ugniewska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Romano Luperini (aut. dzieła rec.) s. 293
"Halban jako polemista literacki', Siemion S. Łanda, "Przegląd Humanistyczny" nr 11 (1987) : [recenzja] Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak Siemion S. Łanda (aut. dzieła rec.) s. 293
"Mickiewiczowski rękopis >>N° 38<<", Stanisław Makowski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 295
"Jak >>rozbierać<< tę trzecią? O badaniach literatury popularnej", Anna Martuszewska, "Literatura Ludowa" nr 1 (1987) : [recenzja] Irena Stemplowska Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 297
"Prawdopodobieństwo jako kategoria teoretycznoliteracka", Anna Martuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 297
"Antoni Małecki jako historyk literatury polskiej", Julian Maślanka, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.66, Kraków 1987 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 299
"O dźwiękowych transformacjach poezji Iwaszkiewicza", Alicja Matracka-Kościelny, "Twórczość" nr 2 (1988) : [recenzja] Anna Bujnowska Alicja Matracka-Kościelny (aut. dzieła rec.) s. 299
"Poezja Jerzego Zagórskiego", Ryszard Matuszewski, "Twórczość" nr 9 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 301
">>Sofiówka<< i skandal patriotyczny", Anna Nasołowska, "Twórczość" nr 3 (1988) : [recenzja] Anna Bujnowska Anna Nasołowska (aut. dzieła rec.) s. 305
"Z dziejów teatru w Stanisławowie (na podstawie materiałów i wspomnień Mieczysława Nawrockiego 10 IV 1900-4 V 1948)", Ewa Nawrocka, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum. Artium et Librorum. 8 ", Łódź 1987 : [recenzja] Maria Prussak Ewa Nawrocka (aut. dzieła rec.) s. 305
"W kuźnicach górnośląskiej sztuki teatralnej", Kazimierz Olszewski, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarium, Artium et Librorum", T. 8 (1987) : [recenzja] Maria Prussak Kazimierz Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 311
"Literatura pomiędzy nadmiarem a niedostatkiem retoryki", Francesco Orlando, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1987) : [recenzja Joanna Wiszniewicz Francesco Orlando (aut. dzieła rec.) s. 311
"Cienie i echa. Stereotypy polskich socjalistów w >>Ćmach nocnych<< Franciszka Rawity Gawrońskiego", Ewa Paczoska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Ewa Paczoska (aut. dzieła rec.) s. 315
"Wartości kultury polskiej i jej miejsce w świecie", Janusz Pelc, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Irena Stemplowska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 317
"Pesymizm i sceptycyzm. O twórczości Andrzeja Bursy", Grażyna Pietruszewska, "Litteraria" XVIII (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Grażyna Pietruszewska (aut. dzieła rec.) s. 319
"Fikcja i historia u Długosza", Edward Potkowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Edward Potkowski (aut. dzieła rec.) s. 321
"Ekspresjonizm i Hasenclever", Konstanty Puzyna, "Dialog" nr 8 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Konstanty Puzyna (aut. dzieła rec.) s. 323
"Tradycja barokowa w >>Trans-Atlantyku<< W.Gombrowicza", Janusz Rohoziński Stefan Wroczyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak Janusz Rohoziński (aut. dzieła rec.) Stefan Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 327
"Sztuka i kapitalizm", Ryszard Różanowski, "Litteraria" XVIII (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Ryszard Różanowski (aut. dzieła rec.) s. 329
"Mrożek jeszcze raz czytany", Jacek Sieradzki, "Dialog" nr 3 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Jacek Sieradzki (aut. dzieła rec.) s. 331
"Po mobilizacji", Jacek Sieradzki, "Dialog" nr 5 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Jacek Sieradzki (aut. dzieła rec.) s. 333
"Kraszewskiego nieznośna lekkość bytu", Dorota Siwicka, "Twórczość" nr 610 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Dorota Siwicka (aut. dzieła rec.) s. 335
"Karol Mecherzyński jako historyk literatury", Rościsław Skręt, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.66, Kraków 1987 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Rościsław Skręt (aut. dzieła rec.) s. 335
"Chochoł futurystycznej melancholii", Sergiusz Sterna-Wachowiak, "Twórczość" nr 1 (1988) : [recenzja] Małgorzata Leczycka Sergiusz Sterna-Wachowiak (aut. dzieła rec.) s. 337
"Metafory paradygmatyczne w powieściach historycznych Kraszewskiego. Okres 1833-1863", Krzysztof Stępnik, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Krzysztof Stępnik (aut. dzieła rec.) s. 337
"Scena lubelska w czasie I wojny światowej", Maria Barbara Stykowa, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum. Artium et Librorum. 8 ", Łódź 1987 : [recenzja] Maria Prussak Maria Barbara Stykowa (aut. dzieła rec.) s. 339
"Ze sporów o powieść >>czułą<< w polskiej krytyce literackiej pierwszej połowy XIX wieku", Małgorzata Sygit, "Litteraria" XVIII (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Małgorzata Sygit (aut. dzieła rec.) s. 339
"Układ przestrzeni w średniowiecznych exemplach homiletycznych", Teresa Szostek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Teresa Szostek (aut. dzieła rec.) s. 341
"Robinson Kruzoe. Don Kichot i tłumacze", Jan Tomkowski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jan Tomkowski (aut. dzieła rec.) s. 343
"Konrad Górski w międzywojennej nauce o literaturze polskiej. (Lektura >>Rozważań teoretycznych<<)", Danuta Ulicka, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1987) : [recenzja] Małgorzata Leczycka Danuta Ulicka (aut. dzieła rec.) s. 343
"Sartori-nieznany antreprener kaliski (O aktorach niemieckich w Kaliszu w roku 1805)", Andrzej S. Warzecha, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum. Artium et Librorum. 8 ", Łódź 1987 : [recenzja] Maria Prussak Andrzej S. Warzecha (aut. dzieła rec.) s. 345
"Powieści współczesne Kraszewskiego z lat 1863-187 w kontekście literatury pozytywistycznej", Ewa Warzenica-Zalewska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R.XXI (1988): [recenzja] Anna Bujnowska Ewa Warzenica-Zalewska (aut. dzieła rec.) s. 345
"Ambasador carski", Janusz Węgiełek, "Twórczość" nr 10 (1987) : [recenzja] Małgorzata Leczycka Janusz Węgiełek (aut. dzieła rec.) s. 347
"Dialektyka językowej organizacji tekstu w poezji Tuwima", Anna Węgrzyniakowa, "Prace Naukowe UŚl." nr 894, Katowice 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Anna Węgrzyniakowa (aut. dzieła rec.) s. 347
"Ingerencje teatru krakowskiego w tekst dramatyczny za dyrekcji Ludwika Solskiego", Jolanta Wilczek, "Zeszyty Naukowe WSP Bydgoszcz". Filologi Polska. 24/9 Maria Prussak Jolanta Wilczek (aut. dzieła rec.) s. 349
">>Ameryka<< - pierwsze polskie czasopismo poświęcone Stanom Zjednoczonym (1923-1925)", Bogusław Winid, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1988) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Bogusław Winid (aut. dzieła rec.) s. 349
"Juliana Krzyżanowskiego zainteresowanie folklorem słowiańskim", Krzysztof Wrocławski, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1987) : [recenzja] Małgorzata Leczycka Krzysztof Wrocławski (aut. dzieła rec.) s. 351
"Martyrologia żydowska w twórczości Adolfa Rudnickiego", Józef Wróbel, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.67, Kraków 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Józef Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 351
"Tradycja Conradowska w twórczości Jerzego Andrzejewskiego", Stefan Zabierowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1987) : [recenzja] Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 353
">>Nocleg<< Mickiewicza w Archiwum Edmunda Bojanowskiego", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 353
"Zarysy i szkice literackie", Czesław Zgorzelski, Warszawa 1988 : [recenzja] Irena Stemplowska Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 355
"Józef Ignacy Kraszewski w wydaniach Ludowej Spółdzielni Wydawniczej", Elżbieta Zielonko, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R.XXI (1988): [recenzja] Anna Bujnowska Elżbieta Zielonko (aut. dzieła rec.) s. 355
"Jan Paweł II - narodziny legendy", Magdalena Zowczak, "Literatura Ludowa" nr 1 (1988) : [recenzja] Maria Prussak Magdalena Zowczak (aut. dzieła rec.) s. 357
"Przybyszewska i polska niedojrzałość", Wanda Zwinogrodzka, "Dialog" nr 7 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Wanda Zwinogrodzka (aut. dzieła rec.) s. 357
"Badania nad dziejami kultury polskiej po roku 1910", Janusz Żarnowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1987) : [recenzja] Irena Stemplowska Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 359
"Kiedy rozpacz staje się rzeczywistością. Uwagi o poemacie Adama Jerzego Czartoryskiego >>Bard Polski<<", Piotr Żbikowski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 359
"Koncepcje humanistów w drugiej połowie XX w.", Stefan Żółkiewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Ewa Szary-Matywiecka Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 361