Znaleziono 19 artykułów

Adam Ważyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obnażenie przypadku Adam Ważyk s. 42-51
"In memoriam Michała Rowińskiego", Adam Ważyk, "Twórczość" nr 3 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 106
"Obnażenie przypadku", Adam Ważyk, "Teksty" nr 3 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 108
Nowe uwagi o teorii wiersza : in memoriam Michała Rowińskiego : II Adam Ważyk s. 111-129
"Dziwna historia awangardy", Adam Ważyk, "Twórczość" nr 6 (1975) : [recenzja] Marek Gumkowski Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 135
"Dziwna historia awangardy (dokończenie)", Adam Ważyk, "Twórczość" nr 7 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 137
"Jeszcze o romantyczności", Adam Ważyk, "Twórczość" nr 5 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 193
"U modernistów", Adam Ważyk, "Twórczość" nr 8 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 211
"Dziwna historia awangardy", Adam Ważyk, Warszawa 1976 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 221
"Surrealizm. Teoria i praktyka literacka", Adam Ważyk, Warszawa 1973 : [recenzja] Małgorzata Baranowska Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 232
"Przygoda surrealistyczna widziana po latach", Adam Ważyk, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 245
"Nowe uwagi o teorii wiersza. In memoriam Michała Rowińskiego", Adam Ważyk, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1978) :[ recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 256
"Pięćdziesiąt lat temu. Ptak z węgla", Adam Ważyk, "Twórczość", nr 7 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 289
"W pierwszym dziesięcioleciu", Adam Ważyk, "Twórczość" nr 1 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 323
"Wybór poezji", Józef Dunin-Borkowski, wydał i opracował Adam Ważyk, PIW, 1950, s. 107, 3 nlb. : [recenzja] Maria Janion Józef Dunin-Borkowski (aut. dzieła rec.) Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 324-327
"Cudowny kantorek", Adam Ważyk, Warszawa 1979 : [recenzja] Jan Zieliński Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 349
Do zagadnień formy wierszowej Adam Ważyk s. 380-387
"W stronę Marka", Adam Ważyk, "Twórczość" nr 4 (1982): [recenzja] Katarzyna Głowacka Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 411
"Eseje literackie", Adam Ważyk, Warszawa 1982 : [recenzja] Bożena Mądra Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 472