Znaleziono 6 artykułów

Grażyna Szymczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Urszula Aszyk-Milewska Jan Bujak Teresa Dobrzyńska Barbara Dyduchowa Aleksander Fiut Irena Galster Anna Habryn Władysława Homowa Jadwiga Jagiełło Milica Jakóbiec-Semkowa Zbigniew Jarosiński Barbara Jedynak Jan Kaczyński Anna Kuligowska Andrzej Litwornia Michał Masłowski Janusz Misiewicz Józef Nowakowski Emil Orzechowski Teresa Radwan-Wińska Grażyna Szymczyk s. 19-82
Przeszłość i teraźniejszość "sztuki poetyckiej" Grażyna Szymczyk s. 37-62
"Przeszłość i teraźniejszość sztuki poetyckiej", Grażyna Szymczyk, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Grażyna Szymczyk (aut. dzieła rec.) s. 75
"Ballada we współczesnej poezji polskiej. / Z zagadnień przemian świadomości gatunkowej Ewa Szary Grażyna Szymczyk (aut. dzieła rec.) s. 128
"Liryka pejzażowa i >>pejzaż wewnętrzny<<", Grażyna Szymczyk, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Łucja Ginko Grażyna Szymczyk (aut. dzieła rec.) s. 153
"Okno i obrazek. O lirykach prozą Zdzisława Stroińskiego", Grażyna Szymczyk, "Litteraria" XIV S.A. nr 230, Wrocław 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Grażyna Szymczyk (aut. dzieła rec.) s. 452