Znaleziono 13 artykułów

Józef Dużyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wojciecha Kętrzyńskiego związki naukowe z Krakowem Józef Dużyk s. 15-28
Streszczenia prac doktorskich Edward Biłoś Barbara Bobrowska Andrzej Borowski Paul Coates Oskar Stanisław Czarnik Barbara Czwórnóg-Jadczak Barbara Domańska Józef Dużyk Barbara Falecka Elżbieta Feliksiak Maria Garbaczowa Jan Godyń Andrzej Krzysztof Guzek Józef Hodyl Józef Japola Norbert Kornillowicz Krzysztof Maciej Krasuski Marek Kędzierski Krystyna Laskowicz Magdalena Lubelska Bogumiła Malek Elżbieta Malinowska Henryk Michalski Leonard Neuger Józef Pałka Dorota Piasecka Jurand Sanach Krzysztof Stepnik Maria Barbara Stykowa Jadwiga Szymkowska Jacek Wojciechowski Monika Ziółek Aleksandra Ziółkowska Michał Zięba s. 17-131
"Włodzimierz Tetmajer. Życie i twórczość", Józef Dużyk, Kraków 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Józef Dużyk (aut. dzieła rec.) s. 151
"Władysław Orkan. Opowieść biograficzna", Józef Dużyk, Warszawa 1975 : [recenzja] Hanna Filipkowska Józef Dużyk (aut. dzieła rec.) s. 167
Listy Romana Brandstaettera do Jana Wiktora z lat 1927-1967 Józef Dużyk s. 167-218
Listy Lucjana Rydla do Konstantego Mariana Górskiego s. 171-227
"Listy Gustawa Morcinka do Jana Gębicy z lat 1935-1946", Józef Dużyk, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" R.32 (1987) : [recenzja] Grażyna Słupecka Józef Dużyk (aut. dzieła rec.) s. 197
"Przez lato notowałem teorię", Józef Dużyk, "Twórczość", nr 8 (1974) : [recenzja] Barbara Koblik Józef Dużyk (aut. dzieła rec.) s. 217
"Wspomnienia Marii ze Smreczyńskich Moszowej o dzieciństwie Władysława Orkana", Józef Dużyk, "Literatura Ludowa" R. 16 (1972) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Józef Dużyk (aut. dzieła rec.) s. 246
"Listy Józefa Korzeniowskiego do Stanisława Smolki i Bronisława Dembińskiego", Józef Dużyk, Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" (1986) : [recenzja] Marek Tobera Józef Dużyk (aut. dzieła rec.) s. 294
"Wiersze nieznane", Wojciech Kętrzyński, wybrał i odczytał z rękopisów Antoni Łukaszewski, wstęp Antoni Łukaszewski i Janusz Jasiński, Olsztyn 1973 : [recenzja] Józef Dużyk Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Wojciech Kętrzyński (aut. dzieła rec.) Antoni Łukaszewski (aut. dzieła rec.) s. 298-301
"Katalog gazet pisanych z XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich", Armela Bułówna, wstęp napisali Armela Bułówna i Jóżef Szczepaniec, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, ss. 478, 2 nlb. + 16 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Józef Dużyk Armela Bułówna (aut. dzieła rec.) Józef Szczepaniec (aut. dzieła rec.) s. 312-315
Współpraca Wincentego Lutosławskiego z Polskim Biurem Prac Kongresowych w Paryżu w 1919 roku Józef Dużyk s. 431-436