Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 91
Biuletyn Polonistyczny
1976, Tom 19, Numer 4 (62)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy socjologii życia literackiego czasów Oświecenia. s. 13-14
Zebranie naukowe Pracowni Historii Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich we Wrocławiu Elżbieta Aleksandrowska s. 14-17
Obchody Kasprowiczowskie w 50-lecie zgonu poety Hanna Filipkowska s. 17-19
Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich. s. 19-26
Umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej między Instytutem Badań Literackich PAN i Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Siedlcach Roman Loth s. 26-27
Przyjazdy i wyjazdy zagraniczne. s. 28-29
Sprawozdania z podróży naukowych Wanda Roszkowska-Sykałowa s. 29-31
Niektóre nabytki rekopiśmienne Biblioteki IBL Zofia Dernałowicz s. 31-36
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Maria Grabowska s. 36-41
Z działalności Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza Hanna Filipkowska s. 41-45
Archiwum Rękopiśmienne Marii Dąbrowskiej w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza Wiesława Kordczuk s. 45-48
Literaria wśród nabytków rękopiśmiennych biblioteki kórnickiej Jacek Wisiołowski s. 48-55
Badania nad literaturą polską okresu pozytywizmu (1864-1895) Henryk Markiewicz s. 56-66
Badania nad literaturą okresu Młodej Polski Maria Podraza-Kwiatkowska s. 66-83
Badania nad literaturą polska okresu 1939 -1973 Tomasz Burek s. 83-95
Z prac Międzynarodowego Komitetu Slawistów. s. 96-98
Polonistyka w NRD w latach 1974-1976 Dietrich Scholze s. 98-103
Zapowiedzi wydawnicze. s. 104-109
"Karta z dziejów zdrowego rozsądku, czyli o fizjonomice w literaturze", Józef Bachórz, "Teksty" nr 2 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 110
"O pojęciu pokolenia raz jeszcze", Stanisław Burkot, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 110
"Od historii oświaty do historii literatury", Kazimierz Cysewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Kazimierz Cysewski (aut. dzieła rec.) s. 112
"Nauki o literaturze i ich metody", Stanisław Dąbrowski, "Ruch Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 112
"Sztuka i społeczeństwo", Lech Grabowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1976) : [recenzja] Ewa Łubieniewska Lech Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 114
"Maszyny dialogowe", Wincenty Grajewski, "Teksty" nr 2 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Wincenty Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 114
"Paradoks niekomunikatywności", Jerzy Kaczorowski, "Teksty" nr 2 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jerzy Kaczorowski (aut. dzieła rec.) s. 116
"Wiersze cmentarne. O współczesnej poezji nagrobnej", Jacek Kolbuszewski, "Literatura ludowa" nr 2 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 116
"Wokół literatury popularnej", Piotr Kowalski, "Literatura Ludowa" nr 2 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 118
"Kultura-Komunikacja-Literatura. Studia nad XX wiekiem", Praca zbiorowa. Red. S. Żółkiewski, M. Hopfinger, Wrocław 1976 : [recenzja] Krzysztof Dmitruk s. 118
"Klasa, ideologia, literatura. Z problematyki związków literatury z ideologią", Witold Nawrocki, Poznań 1976 : [recenzja] Marian Płachecki Witold Nawrocki (aut. dzieła rec.) s. 120
"Szarlatan i teatr", Dobrochna Ratajczakowa, "Teksty" nr 2 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Dobrochna Ratajczakowa (aut. dzieła rec.) s. 120
"Słownik terminów literackich", Autorzy: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Red. J. Sławiński, Wrocław 1976 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 122
"Semiotyczne problemy sztuki teatru", Jerzy Ziomek, "Teksty" nr 2 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 124
"Zygmunt Łempicki jako krytyk teatralny", Krzysztof Bartos, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1976) : [recenzja] Alicja Szałagan Krzysztof Bartos (aut. dzieła rec.) s. 124
"Znaczenie naturalizmu", Jan Detko, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Jan Detko (aut. dzieła rec.) s. 126
"W krzywym zwierciadle. O karykaturze i pamflecie czasów renesansu", Hanna Dziechcińska, Wrocław 1976 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 126
"Suwalskie lata Marii Konopnickiej", Zygmunt Filipowicz, Warszawa 1976 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zygmunt Filipowicz (aut. dzieła rec.) s. 128
"Mickiewiczowska koncepcja rosyjskiego romantyzmu", Krystyna Galon-Kurkowa, "Slavica Wratislaviensia" IX, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 330, Warszawa-Wrocław 1976 : [recenzja] Barbara Więzik Krystyna Galon-Kurkowa (aut. dzieła rec.) s. 128
">>Don Juan żywy i martwy<<", Michał Głowiński, "Ruch Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Ewa Łubieniewska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 130
"Leśmian: poezja przeznaczenia", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 130
"Przygoda archiwalna", Leon Gomolicki, Wrocław 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Leon Gomolicki (aut. dzieła rec.) s. 132
"Stanisława Orzechowskiego >>Policyja Królestwa Polskiego<< - fragment nieznanego druku z XVI wieku", Barbara Górska, "Ze Skarbca Kultury", Biuletyn Biblioteki Zakłądu Narodowego im. Ossolińskich (1976) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Barbara Górska (aut. dzieła rec.) s. 132
"Historia prasy polskiej", Pod red. J. łojka, /T.2 Andrzej Notkowski s. 134
"Realizm eseistyczny Kazimierza Wyki", Maria Janion, "Twórczość" nr 5 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 134
">>Lira tramwaju<<", Stanisław Jaworski, "Ruch Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 136
"Młodość Stefana Żeromskiego", Jerzy Kądziela, Warszawa 1976 : [recenzja] Alicja Szałagan Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) s. 136
"Kleryk heroiczny. Wspomnienia o Karolu Irzykowskim", Oprac. B. Winklowa, Kraków 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 138
"Hiszpański wiersz Juliana Przybosia", Tadeusz Kłak, "Ruch Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 138
">>Listy<< i >>Szkice z Anglii<< I. Maciejowskiego (Sewera)", Maria Kocięcka, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1976) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Maria Kocięcka (aut. dzieła rec.) s. 140
"Twórczość Jana Brzękowskiego w świetle francuskich tendencji konstruktywistycznych", Maria Korcela-Delaperriére, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Maria Korcela-Delaperriére (aut. dzieła rec.) s. 140
"Felietony Dela-Łozińskiego w >>Czasie<< (8 VIII 1870-2 III 1873)", Karol Kosek, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" z.1 (1976) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Karol Kosek (aut. dzieła rec.) s. 142
"Wiersze Aleksandra Błoka w tłumaczeniach Józefa Czechowicza", Barbara Kuś, "Ruch Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Barbara Kuś (aut. dzieła rec.) s. 142
"Z problemów świadomości literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce", Erazm Kuźma, Wrocław 1976 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 144
"Peiper i Majakowski", Stephen Lee, "Ruch Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Stephen Lee (aut. dzieła rec.) s. 144
"Listy Seweryna Goszczyńskiego i Teofila Lenartowicza do Marcelego Nałęcz-Dobrowolskiego oraz Lenartowicza do Agatona Gillera", Jan Litwinek, "Ze Skarbca Kultury", Biuletyn Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1976) : [recenzja] Halina Gacowa Jan Litwinek (aut. dzieła rec.) s. 146
"Listy Sebastiana Grabowieckiego z 1588 roku", Andrzej Litwornia, "Ze Skarbca Kultury", Biuletyn Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1976) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Andrzej Litwornia (aut. dzieła rec.) s. 146
"Wybór recenzji teatralnych z lat 1927-1936", Oprac. K. Bartos, Zygmunt Łempicki, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1976) : [recenzja] Maria Prussak Zygmunt Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 148
"Zarys problematyki sentymentalnej w powieściach Michała Dymitra Krajewskiego", Irena Łossowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Irena Łossowska (aut. dzieła rec.) s. 148
"Leon Kruczkowski", Zenon Macużanka, Warszawa 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Zenon Macużanka (aut. dzieła rec.) s. 150
"Formy pamiętnikarsko-reportażowe lat 40-tych i 50-tych. (Na marginesie >>Wspomnień z podróży do Syberii<< Ewy Felińskiej)", Hanna Małgowska, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Hanna Małgowska (aut. dzieła rec.) s. 150
"Tomskie plany Stefana Żeromskiego", Hanna Maria Małgowska, "Slavia Orientalis" nr 2 (1976) : [recenzja] Barbara Więzik Hanna Maria Małgowska (aut. dzieła rec.) s. 152
"Stefana Żeromskiego droga do teatru", Wyd. 2 uzup., Wojciech Natanson, Warszawa 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 152
"Stare komedie Fredry i młody Żeromski", Stanisław Nowakowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Stanisław Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 154
"Homo Irrequetus. Nietzscheanizm w twórczości Wacława Berenta", Ryszard Nycz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 154
"Dwa układy jednego wiersza. (O >>Śmierci Mickiewicza<< Jana Lechonia)", Ireneusz Opacki, "Ruch Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 156
"O Stefanie Żeromskim. Materiały z sesji naukowej. Kielce 14-16 października 1974", Red. nauk. J. Pacławski, Kraków 1976 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa s. 156
"Dwa wiersze Ernesta Brylla", Ewa Ostrowska, "Ruch Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Ewa Ostrowska (aut. dzieła rec.) s. 158
"Galicja romantyczna (1816-1840)", Krystyna Poklewska, Warszawa 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Krystyna Poklewska (aut. dzieła rec.) s. 158
"Młodopolska utopia pozakodowej komunikacji", Jan Prokop, "Teksty" nr 2 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 160
"O Zapolskiej pozytywnie", Józef Purawski, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Józef Purawski (aut. dzieła rec.) s. 160
"Proza rosyjska początku XX wieku w recepcji polskiej", Franciszek Sielicki, "Slavia Orientalis" nr 2 (1976) : [recenzja] Barbara Więzik Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 162
"Z recepcji rosyjskiej prozy emigracyjnej w Polsce. 1918-1939", Franciszek Sielicki, "Slavica Wratislaviensia" IX, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 330, Warszawa-Wrocław 1976 : [recenzja] Barbara Więzik Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 162
"Oświeceni wśród Pól Elizejskich. Rozmowy zmarłych: recepcja- twórczość oryginalna", Zofia Sinko, Wrocław 1976 : [recenzja] Zofia Sinko Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 164
"O kłopotach tłumacza Gałczyńskiego", Jadwiga Stadnikiewicz-Kerep, "Ruch Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Jadwiga Stadnikiewicz-Kerep, (aut. dzieła rec.) s. 164
"Ignacy Fik. 1904-1942", Marian Stępień, Warszawa 1975 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 166
"Studia z dziejów rusycystyki historycznoliterackiej w Polsce", Praca zbiorowa, Red. R. Łużny, Wrocław 1976 : [recenzja] Barbara Więzik s. 166
"Poeta antropocentrycznego pesymizmu. Twórczość Eugeniusza Boratyńskiego w oczach polskich badaczy", Lucjan Suchanek, "Ruch Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Lucjan Suchanek (aut. dzieła rec.) s. 168
"Witkacy- kochany wariat", Maciej Szybist, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1976) : [recenzja] Ewa Łubieniewska Maciej Szybist (aut. dzieła rec.) s. 168
"Weyssenhoff", Irena Szypowska, Warszawa 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Irena Szypowska (aut. dzieła rec.) s. 170
"Poglądy teatralne Zygmunta Łempickiego", Roman Taborski, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1976) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 170
"Edward Przewóski jako propagator i krytyk naturalizmu", Halina Tchórzewska, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Halina Tchórzewska (aut. dzieła rec.) s. 172
"Iwan Turgieniew w kręgu pisarzy polskich", Jan Trochimiak, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jan Trochimiak (aut. dzieła rec.) s. 172
"Inicjacje mistyka. Rzecz o Tadeuszu Micińskim", Jerzy Tynecki, Łódź 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 174
"Prelekcje paryskie- ale jakie?", Wiktor Wientraub, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 174
"Janko Kupała a Władysław Syrokomla", Włodzimierz Wilczyński, "Slavia Orientalis" nr 2 (1976) : [recenzja] Barbara Więzik Włodzimierz Wilczyński (aut. dzieła rec.) s. 176
"Wspomnienia Artura Gruszeckiego", Oprac. A. Fiut, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki s. 176
"Pisarze ziemi krakowskiej. Informator (wg stanu członków Oddziału ZLP w dniu 1 stycznia 1974)", Oprac. E. Szary, Kraków 1976 : [recenzja] Alicja Szałagan s. 178
"Rozmówiłbym kamień... Z dziejów literatury ludowej oraz piśmiennictwa regionalnego Warmii i Mazur w XIX i XX wieku", Tadeusz Opacki, Warszawa 1976 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Tadeusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 178
"Ekran a nowa krytyka artystyczna", Zbigniew Czeczot-Gawrak, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Zbigniew Czeczot-Gawrak (aut. dzieła rec.) s. 180
"W stronę teatru. Ludzie, zdarzenia, polemiki", Kazimierz Korcelli, Warszawa 1976 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Kazimierz Korcelli (aut. dzieła rec.) s. 180
"Dostojewski na teatralnych scenach Polski Ludowej", Andrzej Krupski, "Slavica Wratislaviensia" IX, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 330, Warszawa-Wrocław 1976 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Andrzej Krupski (aut. dzieła rec.) s. 182
"Znak plastyczny w teatrze Szajny", Zofia Watrak, "Teksty" nr 2 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Zofia Watrak (aut. dzieła rec.) s. 182