Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Biuletyn Polonistyczny
1988, Tom 31, Numer 5 (111)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pracownia Literatury Staropolskiej Teresa Michałowska s. 1-3
Program naukowo-badawczy Pracowni Literatury Renesansu i Baroku w latach 1988-1993 Mirosław Korolko s. 4-6
Pracownia Historii Literatury Oświecenia IBL w Warszawie Teresa Kostkiewiczowa s. 7-10
Pracownia Historii Literatury i Edytorstwa wieku Oświecenia we Wrocławiu Roman Kaleta s. 10-12
Pracownia Literatury Romantyzmu Maria Żmigrodzka s. 13-16
Zespół Historii Literatury Okresu Pozytywizmu Grażyna Borkowska s. 16-19
Pracownia Literatury Międzywojennej Alina Brodzka s. 22-26
Pracownia Literatury Współczesnej i Polityki Kulturalnej Witold Nawrocki s. 26-27
Zespół Psychosocjologii Literatury Zofia Stefanowska s. 34-37
Pracownia Literatury Ludowej Helena Kapełuś s. 37-38
Pracownia Dokumentacji i Edytorstwa XIX w. Dobrosława Świerczyńska s. 44-48
Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej Jadwiga Czachowska s. 48-51
Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku Franciszek Pepłowski s. 52-54
Biblioteka Pracowni Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku Jacek Szczerbiński s. 57-60
"Jerzy Szaniawski - samotnik, humorysta, tragik" Mariusz Olbromski s. 61-65
"Egzotyzm w literaturze" Mirosław Lalek s. 65-72
"Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku" Stanisław Urbańczyk s. 72-73
"Intertekstualność jako problem poetyki historycznej" Piotr Stasiński s. 74-92
"Metodologiczne problemy badania literatury dla dzieci i młodzieży" Pola Kuleczka s. 92-98
"Podlasko-tarnobrzeskie spotkania Sienkiewiczowskie" Aleksandra Chomiuk s. 98-101
"Elementy delimitacyjne w dawnych książkach (od renesansu po romantyzm) jako źródło do badań życia literackiego" Bożena Mazurkowa s. 101-105
"W stulecie śmierci Józefa Ignacego Kraszewskiego" Dorota Siwicka s. 118-133
"Sfera publiczna a sfera prywatna w kulturze polskiej drugiej połowy XIX wieku" Dobrosława Świerczyńska s. 134-141
"Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku wieku" Barbara Domańska s. 141-145
"W stulecie wielkich polskich powieści realistycznych". Jan Tomkowski s. 145-151
Z działalności placówki polonistycznej w Ostrawie Jan Korzenny s. 152-159