Znaleziono 6 artykułów

Edward Kiernicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Listy Henryka Sienkiewicza do siostry Heleny z lat 1886-1907", Edward Kiernicki, "Ze Skarbca Kultury" (1971) : [recenzja] Maria Bokszczanin Edward Kiernicki (aut. dzieła rec.) s. 173
Listy Henryka Sienkiewicza do siostry Heleny z lat 1886-1904 Edward Kiernicki s. 229-236
"Listy Henryka Sienkiewicza do Wandy Szetkiewiczowej. Część 1, 1884-1891", Edward Kiernicki, "Ze Skarbca Kultury", z. 24 (1973) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Edward Kiernicki (aut. dzieła rec.) s. 319
"Listy Henryka Sienkiewicza do Wandy Szetkiewiczowej. Część 2, 1893-1905", Edward Kiernicki, "Ze Skarbca Kultury", z. 25 (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Edward Kiernicki (aut. dzieła rec.) s. 319
Zestawienie autografów Henryka Sienkiewicza Edward Kiernicki Julian Krzyżanowski Romana Steczowicz s. 523-541
"Listy do Mścisława Godlewskiego (1878-1904)", Henryk Sienkiewicz, opracował, wstępem i komentarzem zaopatrzył Edward Kiernicki, Wrocław 1956, Zakłąd uimienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 290, 2 nlb., ilustracji 10 : [recenzja] Samuel Sandler Edward Kiernicki (aut. dzieła rec.) Henryk Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 595-602