Znaleziono 5 artykułów

Henryk Sienkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Listy, t. 1, cz. 1-2" Henryk Sienkiewicz, wstęp i biogramy adresatów napisał Julian Krzyżanowski, listy opracowała i opatrzyła przypisami Maria Bokszczanin, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Biernat Maria Bokszczanin (aut. dzieła rec.) Juliusz Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Henryk Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Listy", Henryk Sienkiewicz, ze zbiorów Juliana Krzyżanowskiego, oprac. dopełniła, wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin, t. 2, cz. 1-3, Warszawa 1996 : [recenzja] Marceli Kosman Maria Bokszczanin (aut. dzieła rec.) Henryk Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 216-218
"Listy", Henryk Sienkiewicz, oprac. Maria Bokszczanin, Warszawa 1977-2009 : [recenzja] Roman Loth Maria Bokszczanin (aut. dzieła rec.) Henryk Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 237-242
"Publicystyka okresu Pozytywizmu. Wybór tekstów", opracował Teofil Wojeński, Wrocław 1953, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, s. 198, 2 nlb.; "Humoreski z teki Worszyłły", Henryk Sienkiewicz, opracowała Alina Nofer, Wrocław 1953, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. 154, 2 nlb.; "Szkice węglem", Henryk Sienkiewicz, opracowała Alina Nofer, Wrocław 1952, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. 105, 3 nlb.; "Mendel gdański", Maria Konopnicka, opracował Tadeusz Czapczyński, Wrocław 1954, wydanie trzecie uzupełnione, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, s. 34, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Żabicki Tadeusz Czapczyński (aut. dzieła rec.) Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) Alina Nofer (aut. dzieła rec.) Henryk Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) Teofil Wojeński (aut. dzieła rec.) s. 355-363
"Listy do Mścisława Godlewskiego (1878-1904)", Henryk Sienkiewicz, opracował, wstępem i komentarzem zaopatrzył Edward Kiernicki, Wrocław 1956, Zakłąd uimienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 290, 2 nlb., ilustracji 10 : [recenzja] Samuel Sandler Edward Kiernicki (aut. dzieła rec.) Henryk Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 595-602