417 tytułów

Lista Czasopism

A Acta archaeologica lodziensia Łódzkie Towarzystwo Naukowe 28 woluminów
Acta cassubiana Instytut Kaszubski 19 woluminów
Acta humana Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 5 woluminów
Acta medicorum polonorum Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 7 woluminów
Acta neophilologica Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 19 woluminów
Acta philologica Uniwersytet Warszawski 5 woluminów
Acta politica Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 5 woluminów
Acta polono-ruthenica Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 21 woluminów
Acta scientiarum polonorum. administratio locorum Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 47 woluminów
Acta scientifica academiae ostroviensis Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 34 woluminy
Acta scientifica academiae ostroviensis. sectio a, nauki humanistyczne, społeczne i techniczne Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 6 woluminów
Acta universitatis lodziensis. folia archaeologica Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 13 woluminów
Acta universitatis lodziensis. folia geographica socio-oeconomica Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 12 woluminów
Acta universitatis lodziensis. folia germanica Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 5 woluminów
Acta universitatis lodziensis. folia iuridica Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2 woluminy
Acta universitatis lodziensis. folia librorum Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 17 woluminów
Acta universitatis lodziensis. folia linguistica Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2 woluminy
Acta universitatis lodziensis. folia linguistica rossica Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 11 woluminów
Acta universitatis lodziensis. folia litteraria polonica Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 23 woluminy
Acta universitatis lodziensis. folia litteraria romanica Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 10 woluminów
Acta universitatis lodziensis. folia litteraria rossica Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 7 woluminów
Acta universitatis lodziensis. folia philosophica Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 12 woluminów
Acta universitatis lodziensis. folia psychologica Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 18 woluminów
Acta universitatis lodziensis. kształcenie polonistyczne cudzoziemców Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 12 woluminów
Acta universitatis nicolai copernici. nauki humanistyczno-społeczne. bibliologia Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 3 woluminy
Acta universitatis nicolai copernici. nauki humanistyczno-społeczne. filozofia Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 13 woluminów
Acta universitatis nicolai copernici. nauki humanistyczno-społeczne. historia Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 23 woluminy
Acta universitatis nicolai copernici. nauki humanistyczno-społeczne. logika Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 3 woluminy
Acta universitatis nicolai copernici. nauki humanistyczno-społeczne. nauki polityczne Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 20 woluminów
Acta universitatis nicolai copernici. nauki humanistyczno-społeczne. zabytkoznawstwo i konserwatorstwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 22 woluminy
Acta universitatis nicolai copernici. socjologia wychowania Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 14 woluminów
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu. Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 8 woluminów
Almanach karaimski Bitik - Oficyna Wydawnicza Związku Karaimów Polskich 4 woluminy
Almanach muzealny Muzeum Historyczne m. st. Warszawy 8 woluminów
Analecta : studia i materiały z dziejów nauki Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk 32 woluminy
Analecta nipponica Polskie Stowarzyszenie Badań Japonistycznych 2 woluminy
Analiza i egzystencja Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 31 woluminów
Annales. etyka w życiu gospodarczym Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 18 woluminów
Annales neophilologiarum Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 6 woluminów
Annales universitatis mariae curie-skłodowska lublin-polonia. sectio f Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 12 woluminów
Annales universitatis mariae curie-skłodowska. sectio f, historia Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 21 woluminów
Annales universitatis mariae curie-skłodowska. sectio f, humaniora Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 4 woluminy
Annales universitatis mariae curie-skłodowska. sectio f, nauki filozoficzne i humanistyczne Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 23 woluminy
Annales universitatis mariae curie-skłodowska. sectio f, nauki humanistyczne Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 2 woluminy
Annales universitatis mariae curie-skłodowska. sectio h, oeconomia Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 54 woluminy
Annales universitatis mariae curie-skłodowska. sectio k, politologia Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 22 woluminy
Annales universitatis paedagogicae cracoviensis. studia historicolitteraria Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 13 woluminów
Annales universitatis paedagogicae cracoviensis. studia politologica Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 9 woluminów
Ante portas. studia nad bezpieczeństwem Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 6 woluminów
Aparat represji w polsce ludowej 1944-1989 Instytut Pamięci Narodowej 2 woluminy
Applied linguistic papers Uniwersytet Warszawski 2 woluminy
Archeologia polski środkowowschodniej Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 10 woluminów
Archiwum emigracji : studia, szkice, dokumenty Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 9 woluminów
Archiwum literackie Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 28 woluminów
Ars inter culturas Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku 6 woluminów
Ars regia : czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa Fundacja "Historia pro Futuro" 14 woluminów
Aspekty muzyki Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 7 woluminów
Autobiografia. literatura. kultura. media Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 7 woluminów
Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej Ośrodek Badań Filozoficznych 8 woluminów
Awazymyz : pismo historyczno-społeczno-kulturalne karaimów Bitik - Oficyna Wydawnicza Związku Karaimów Polskich 24 woluminy
B Barbarzyńca. pismo antropologiczne Stowarzyszenie Antropologiczne „Archipelagi Kultury” 1 wolumin
Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo krakowskiej szkoły wyższej im. andrzeja frycza modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 15 woluminów
Biblioteka Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 21 woluminów
Biblioteka teologii fundamentalnej Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce 11 woluminów
Bibliotheca nostra : śląski kwartalnik naukowy Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 43 woluminy
Bieżuńskie zeszyty historyczne Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu 11 woluminów
Biuletyn polonistyczny Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 105 woluminów
Biuletyn szadkowski Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 13 woluminów
Biuletyn uniejowski Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 4 woluminy
Bulletin of geography. socio-economic series Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 24 woluminy
C Cahiers erta Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 8 woluminów
Chowanna Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 47 woluminów
Chrześcijaństwo-świat-polityka Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 17 woluminów
Cieszyński almanach pedagogiczny Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 3 woluminy
Civitas et lex Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 13 woluminów
Civitas hominibus : rocznik filozoficzno-społeczny Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 10 woluminów
Collectanea philologica Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 17 woluminów
Collectanea theologica Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 262 woluminy
Colloquia litteraria Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 17 woluminów
Colloquia theologica ottoniana Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 18 woluminów
Colloquium Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 20 woluminów
Contributions in new world archaeology Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 10 woluminów
Czasopismo pedagogiczne/the journal of pedagogy Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku 2 woluminy
Czasy nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od xv do xx wieku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego 24 woluminy
Człowiek w kulturze Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej 16 woluminów
Czytanie literatury : łódzkie studia literaturoznawcze Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 3 woluminy
D Diametros Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego 58 woluminów
Doctrina. studia społeczno-polityczne Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 9 woluminów
Dydaktyka informatyki Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego 9 woluminów
Dziecko krzywdzone : teoria, badania, praktyka Fundacja "Dzieci Niczyje" 20 woluminów
Dzieje najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii xx wieku] Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 39 woluminów
E Echa przeszłości Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 14 woluminów
Ecumeny and law Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 5 woluminów
Edukacja - technika - informatyka Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 25 woluminów
Edukacja elementarna w teorii i praktyce : kwartalnik dla nauczycieli Akademia Ignatianum w Krakowie 31 woluminów
Edukacja humanistyczna Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie (Wydawnictwo "Pedagogium") 14 woluminów
Edukacyjna analiza transakcyjna Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 6 woluminów
Ekonomia międzynarodowa Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 8 woluminów
Ekonomiczne problemy turystyki Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 10 woluminów
Ekonomiczne problemy usług Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 90 woluminów
Elpis Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 19 woluminów
Equilibrium. quarterly journal of economics and economic policy Instytut Badań Gospodarczych 14 woluminów
Er(r)go. teoria–literatura–kultura Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 27 woluminów
Etnolingwistyka Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 4 woluminy
Etyka Uniwersytet Warszawski 14 woluminów
F Fides: biuletyn bibliotek kościelnych Federacja Bibliotek Kościelnych Fides 12 woluminów
Filozofia nauki Uniwersytet Warszawski 69 woluminów
Filozoficzne aspekty genezy (philosophical aspects of origin) Uniwersytet Zielonogórski 11 woluminów
Finanse i prawo finansowe Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 6 woluminów
Folia iuridica universitatis wratislaviensis Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 2 woluminy
Folia iuridica wratislaviensis Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 5 woluminów
Folia oeconomica stetinensia Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 10 woluminów
Folia philosophica Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 31 woluminów
Forum bibliotek medycznych Uniwersytet Medyczny w Łodzi 14 woluminów
Forum lingwistyczne Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2 woluminy
Forum oświatowe Polskie Towarzystwo Pedagogiczne 1 wolumin
Forum pedagogiczne Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 9 woluminów
Forum teologiczne Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 14 woluminów
G Górnośląskie studia socjologiczne. seria nowa Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 6 woluminów
H Hereditas monasteriorum Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych (LARHCOR) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego 5 woluminów
Historia i polityka Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 18 woluminów
Historia slavorum occidentis Wydawnictwo Adam Marszałek 13 woluminów
Homo politicus : rocznik politologiczny Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 9 woluminów
Humanistica 21 Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu 2 woluminy
Humanistyka i przyrodoznawstwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 18 woluminów
I Idō - ruch dla kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu, kultura, zdrowie, edukacja] Stowarzyszenie Idōkan Polska 9 woluminów
Ido movement for culture : journal of martial arts anthropology : theory of culture, psychophysical culture, cultural tourism, anthropology of martial arts, combat sports Stowarzyszenie Idōkan Polska 28 woluminów
Informator archeologiczny : badania Narodowy Instytut Dziedzictwa 34 woluminy
International journal of management and economics Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej 50 woluminów
Itinerarios. revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos Uniwersytet Warszawski 19 woluminów
Ius matrimoniale Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 22 woluminy
J Jednak książki. gdańskie czasopismo humanistyczne Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 5 woluminów
Język - szkoła - religia Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 12 woluminów
Język artystyczny Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 13 woluminów
Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 9 woluminów
Journal of preschool and elementary school education Akademia Ignatianum w Krakowie 8 woluminów
K Kieleckie studia teologiczne Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach 14 woluminów
Kobieta i biznes : akademicko-gospodarcze forum Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej 2 woluminy
Komunikaty mazursko-warmińskie Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 204 woluminy
Komunizm: system – ludzie – dokumentacja Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra" 4 woluminy
Kronika zamkowa. roczniki Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej 10 woluminów
Kultura - media - teologia Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie 14 woluminów
Kultura bezpieczeństwa. nauka-praktyka-refleksje Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie 21 woluminów
Kultura i edukacja Wydawnictwo Adam Marszałek 19 woluminów
Kultura i polityka : zeszyty naukowe wyższej szkoły europejskiej im. ks. józefa tischnera w krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie 16 woluminów
Kultura i wychowanie Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 5 woluminów
Kultura popularna Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 26 woluminów
Kurier konserwatorski Narodowy Instytut Dziedzictwa 11 woluminów
Kwartalnik historii nauki i techniki Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk 191 woluminów
Kwartalnik historii prasy polskiej Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 64 woluminy
Kwartalnik młodych muzykologów uj Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ 46 woluminów
Kwartalnik prawa publicznego Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 36 woluminów
L Labor et educatio Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 5 woluminów
Linguarum silva Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 4 woluminy
Lingwistyka stosowana / applied linguistics / angewandte linguistik Uniwersytet Warszawski 24 woluminy
Literary studies in poland Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 26 woluminów
Literaturoznawstwo : historia, teoria, metodologia, krytyka Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 7 woluminów
Liturgia sacra. liturgia - musica - ars Uniwersytet Opolski 6 woluminów
Logopedia silesiana Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 6 woluminów
Lublin studies in modern languages and literature Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 10 woluminów
Ł Łódzkie studia teologiczne Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi 39 woluminów
M Managerial economics Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 15 woluminów
Marketing i zarządzanie (d. problemy zarządzania, finansów i marketingu) Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 8 woluminów
Marketing instytucji naukowych i badawczych Instytut Lotnictwa 11 woluminów
Materiały bibliograficzne Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 7 woluminów
Mazowieckie studia humanistyczne Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu 14 woluminów
Mazowsze studia regionalne Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie 20 woluminów
Media – kultura – komunikacja społeczna Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 20 woluminów
Media i społeczeństwo : medioznawstwo, komunikologia, semiologia, socjologia mediów Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 2 woluminy
Media, kultura, społeczeństwo Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 8 woluminów
Medycyna nowożytna : studia nad historią medycyny Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk 24 woluminy
Meluzyna. dawna literatura i kultura Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 8 woluminów
Meritum Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 6 woluminów
Miscellanea anthropologica et sociologica Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 13 woluminów
Musicology today Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego 10 woluminów
Muzealnictwo Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 10 woluminów
N Nadwarciański rocznik historyczno-archiwalny Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim 21 woluminów
Napis. pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 19 woluminów
Nauczyciel i szkoła Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach 35 woluminów
Niepełnosprawność Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 16 woluminów
Niepodległość i pamięć Muzeum Niepodległości w Warszawie 59 woluminów
Notatki płockie : kwartalnik towarzystwa naukowego płockiego Towarzystwo Naukowe Płockie 11 woluminów
Nowa biblioteka. usługi, technologie informacyjne i media Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 10 woluminów
Nowa krytyka Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 22 woluminy
Nurt svd VERBINUM 19 woluminów
O Obronność - zeszyty naukowe wydziału zarządzania i dowodzenia akademii obrony narodowej Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 17 woluminów
Obyczaje : magazyn międzynarodowy Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" 7 woluminów
Ochrona zabytków Narodowy Instytut Dziedzictwa 7 woluminów
Ogrody nauk i sztuk Pro Scientia Publica 4 woluminy
Olsztyn economic journal Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 20 woluminów
Organon Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk 30 woluminów
P Palestra Naczelna Rada Adwokacka 399 woluminów
Pamięć i sprawiedliwość Instytut Pamięci Narodowej 24 woluminy
Pamiętnik biblioteki kórnickiej Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka 11 woluminów
Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 293 woluminy
Panoptikum Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 7 woluminów
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 6 woluminów
Pedagogika rodziny Społeczna Akademia Nauk 19 woluminów
Pedagogika szkoły wyższej Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 9 woluminów
Peitho : examina antiqua Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza 4 woluminy
Philosophy and canon law Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 3 woluminy
Piotrkowskie zeszyty historyczne Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim 13 woluminów
Pisma humanistyczne Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 12 woluminów
Podstawy edukacji Wydawnictwo Naukowe im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 5 woluminów
Pogranicze. polish borderland studies Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego 5 woluminów
Polilog. studia neofilologiczne Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku 5 woluminów
Polish archaeology in the mediterranean Uniwersytet Warszawski 24 woluminy
Political preferences Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego 2 woluminy
Polityka i społeczeństwo Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 33 woluminy
Polska 1944/45 – 1989 Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2 woluminy
Polski rocznik praw człowieka i prawa humanitarnego Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 6 woluminów
Postscriptum Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 6 woluminów
Postscriptum polonistyczne Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 21 woluminów
Prace językoznawcze Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 27 woluminów
Prace komisji historii nauki pau Polska Akademia Umiejętności 14 woluminów
Prace literaturoznawcze Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 3 woluminy
Prace naukowe akademii im. jana długosza w częstochowie. edukacja muzyczna Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 12 woluminów
Prace naukowe akademii im. jana długosza w częstochowie. filologia polska. historia i teoria literatury Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 3 woluminy
Prace naukowe akademii im. jana długosza w częstochowie. filozofia Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 6 woluminów
Prace naukowe akademii im. jana długosza w częstochowie. kultura fizyczna Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 20 woluminów
Prace naukowe akademii im. jana długosza w częstochowie. pedagogika Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 11 woluminów
Prace naukowe akademii im. jana długosza w częstochowie. pragmata tes oikonomias Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 7 woluminów
Prace naukowe. filologia polska. historia i teoria literatury Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 9 woluminów
Prace naukowe. kultura fizyczna Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 5 woluminów
Prace naukowe. pedagogika Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 4 woluminy
Prace polonistyczne / studies in polish literature Łódzkie Towarzystwo Naukowe 39 woluminów
Prawne problemy górnictwa Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 16 woluminów
Prawne problemy górnictwa i ochrony środowiska Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 4 woluminy
Prawo kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 128 woluminów
Preferencje polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego 11 woluminów
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 6 woluminów
Problemy prawa prywatnego międzynarodowego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 14 woluminów
Problemy profesjologii Polskie Towarzystwo Profesjologiczne 21 woluminów
Problemy rozwoju miast Instytut Rozwoju Miast 36 woluminów
Problemy wczesnej edukacji/issues in early education Polskie Towarzystwo Pedagogiczne 12 woluminów
Problemy współczesnej pedagogiki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 3 woluminy
Problemy zarządzania Uniwersytet Warszawski 39 woluminów
Problemy zarządzania, finansów i marketingu Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 30 woluminów
Przedsiębiorczość - edukacja Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 11 woluminów
Przedsiębiorczość i zarządzanie Społeczna Akademia Nauk 156 woluminów
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka / research on enterprise in modern economy – theory and practice Politechnika Gdańska 14 woluminów
Przegląd archiwalny instytutu pamięci narodowej Instytut Pamięci Narodowej 8 woluminów
Przegląd historyczno-wojskowy Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego 21 woluminów
Przegląd historyczny Wydawnictwo DiG 320 woluminów
Przegląd nauk historycznych Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 26 woluminów
Przegląd naukowo-metodyczny. edukacja dla bezpieczeństwa Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 23 woluminy
Przegląd pruszkowski Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe 66 woluminów
Przegląd socjologiczny / sociological review Łódzkie Towarzystwo Naukowe 42 woluminy
Przegląd socjologii jakościowej Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 33 woluminy
Przegląd środkowo-wschodni Uniwersytet Warszawski 3 woluminy
Przegląd wschodnioeuropejski Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 9 woluminów
Przekłady literatur słowiańskich Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 14 woluminów
Przestrzeń społeczna (social space) Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko 8 woluminów
R Radzyński rocznik humanistyczny Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 17 woluminów
Religious and sacred poetry : an international quarterly of religion, culture and education Fundacja Naukowa Katolików "Eschaton" 8 woluminów
Replay. the polish journal of game studies Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1 wolumin
Res gestae. czasopismo historyczne Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 5 woluminów
Res historica Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 6 woluminów
Res rhetorica Polskie Towarzystwo Retoryczne 13 woluminów
Resocjalizacja polska (polish journal of social rehabilitation) Fundacja Pedagogium 9 woluminów
Resovia sacra. studia teologiczno-filozoficzne diecezji rzeszowskiej Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara 17 woluminów
Review of international american studies Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 11 woluminów
Rocznik bezpieczeństwa międzynarodowego Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 6 woluminów
Rocznik chojeński Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita" w Chojnie 5 woluminów
Rocznik gdański Gdańskie Towarzystwo Naukowe 1 wolumin
Rocznik historii czasopiśmiennictwa polskiego Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 43 woluminy
Rocznik historii filozofii polskiej Fundacja Historii Filozofii Polskiej 2 woluminy
Rocznik instytutu polsko-rosyjskiego Instytut Polsko-Rosyjski 8 woluminów
Rocznik integracji europejskiej Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 11 woluminów
Rocznik kolbuszowski Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej 16 woluminów
Rocznik komparatystyczny Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 4 woluminy
Rocznik lituanistyczny Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 3 woluminy
Rocznik lubelski Polskie Towarzystwo Historyczne 37 woluminów
Rocznik lubelskiego towarzystwa genealogicznego Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne 6 woluminów
Rocznik mińsko-mazowiecki Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego 6 woluminów
Rocznik muzeum "górnośląski park etnograficzny w chorzowie" Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" 4 woluminy
Rocznik muzeum narodowego w kielcach Muzeum Narodowe w Kielcach 19 woluminów
Rocznik muzeum świętokrzyskiego Muzeum Narodowe w Kielcach 9 woluminów
Rocznik muzeum wsi mazowieckiej w sierpcu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 5 woluminów
Rocznik naukowy kujawsko-pomorskiej szkoły wyższej w bydgoszczy. transdyscyplinarne studia o kulturze (i) edukacji Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 9 woluminów
Rocznik prasoznawczy Wyższa Szkoła Humanitas. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 6 woluminów
Rocznik przemyski Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu 1 wolumin
Rocznik samorządowy Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki 6 woluminów
Rocznik teologiczny Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 17 woluminów
Rocznik teologii katolickiej Kuria Diecezjalna Białystok 10 woluminów
Rocznik tomistyczny Artur Andrzejuk / Naukowe Towarzystwo Tomistyczne 4 woluminy
Rocznik toruński Towarzystwo Miłośników Torunia 14 woluminów
Rocznik towarzystwa literackiego imienia adama mickiewicza Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 39 woluminów
Rocznik towarzystwa naukowego płockiego Towarzystwo Naukowe Płockie 6 woluminów
Rocznik towarzystwa naukowego warszawskiego Towarzystwo Naukowe Warszawskie 58 woluminów
Rocznik wieluński Wieluńskie Towarzystwo Naukowe 13 woluminów
Rocznik żyrardowski Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie 9 woluminów
Roczniki administracji i prawa Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu 11 woluminów
Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 8 woluminów
Roczniki ekonomiczne kujawsko-pomorskiej szkoły wyższej w bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 10 woluminów
Roczniki historyczne Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 4 woluminy
Romanica silesiana Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 12 woluminów
Rozprawy z dziejów oświaty Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk 48 woluminów
Rusycystyczne studia literaturoznawcze Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 25 woluminów
Rynek - społeczeństwo - kultura Agencja Managerska VIP for You 12 woluminów
S Saeculum christianum : pismo historyczne Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 42 woluminy
Salvatoris mater Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” 48 woluminów
Scientific bulletin of chełm - section of pedagogy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 10 woluminów
Scripta biblica et orientalia Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2 woluminy
Scripta classica Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 7 woluminów
Scripta philosophica. zeszyty naukowe doktorantów wydziału filozofii kul Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 3 woluminy
Security dimensions and socio-legal studies Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie 3 woluminy
Security dimensions. international & national studies Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie 16 woluminów
Seminare. poszukiwania naukowe Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 41 woluminów
Series byzantina Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 8 woluminów
Silesian journal of legal studies Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 7 woluminów
Słupskie prace filologiczne. seria filologia polska Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku 8 woluminów
Słupskie studia historyczne Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku 20 woluminów
Socjolingwistyka Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk 1 wolumin
Społeczeństwo. edukacja. język Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 6 woluminów
Sport i turystyka. środkowoeuropejskie czasopismo naukowe Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 3 woluminy
Studenckie zeszyty naukowe Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 10 woluminów
Studia archeologiczne Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 wolumin
Studia artystyczne Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 3 woluminy
Studia ceranea : journal of the waldemar ceran research centre for the history and culture of the mediterranean area and south-east europe Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 5 woluminów
Studia ecologiae et bioethicae Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 24 woluminy
Studia elbląskie Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej 15 woluminów
Studia ełckie Centrum Oświatowo-Dydaktyczne - Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum 15 woluminów
Studia etnologiczne i antropologiczne Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 17 woluminów
Studia europaea gnesnensia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie 10 woluminów
Studia gdańskie. wizje i rzeczywistość Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna 11 woluminów
Studia germanica gedanensia Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 18 woluminów
Studia humana Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 16 woluminów
Studia humanistyczne agh Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 35 woluminów
Studia i materiały archeologiczne Uniwersytet Warszawski 10 woluminów
Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 80 woluminów
Studia iuridica lublinensia Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 13 woluminów
Studia językoznawcze Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 9 woluminów
Studia katechetyczne Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 9 woluminów
Studia koszalińsko-kołobrzeskie Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 10 woluminów
Studia kulturoznawcze Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 7 woluminów
Studia lednickie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 16 woluminów
Studia lubuskie : prace instytutu prawa i administracji państwowej wyższej szkoły zawodowej w sulechowie Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie 10 woluminów
Studia muzealno-historyczne Muzeum Historii Kielc 10 woluminów
Studia nad rodziną Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 26 woluminów
Studia paedagogica ignatiana. rocznik wydziału pedagogicznego akademii "ignatianum" w krakowie Akademia Ignatianum w Krakowie 7 woluminów
Studia pedagogiczne. problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 24 woluminy
Studia philosophiae christianae Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 113 woluminy
Studia płockie Płocki Instytut Wydawniczy 1 wolumin
Studia podlaskie Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 4 woluminy
Studia politicae universitatis silesiensis Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 12 woluminów
Studia prawnoustrojowe Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 30 woluminów
Studia prymasowskie Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 6 woluminów
Studia psychologica Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 18 woluminów
Studia redemptorystowskie Warszawska Prowincja Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela 14 woluminów
Studia rossica gedanensia Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego 1 wolumin
Studia rossica posnaniensia Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 41 woluminów
Studia salvatoriana polonica Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów 8 woluminów
Studia sandomierskie : teologia, filozofia, historia Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 4 woluminy
Studia sieradzana Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu 5 woluminów
Studia teologiczne : białystok, drohiczyn, łomża Kuria Arcybiskupia w Białymstoku 25 woluminów
Studia theologica varsaviensia Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 106 woluminów
Studia ukrainica posnaniensia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Rosyjskiej 6 woluminów
Studia warmińskie Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 15 woluminów
Studia włocławskie Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne 20 woluminów
Studia z dziejów państwa i prawa polskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 18 woluminów
Studia z geografii politycznej i historycznej Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 4 woluminy
Studia z teorii wychowania Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 18 woluminów
Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. miscellanea Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 5 woluminów
Studia źródłoznawcze. commentationes Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 11 woluminów
Sympozjum Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów 33 woluminy
Sztuka ameryki łacińskiej / arte de la américa latina Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata 4 woluminy
Sztuka europy wschodniej / искусство bосточной европы / art of eastern europe Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata 4 woluminy
Sztuka i dokumentacja Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 16 woluminów
Sztuka i filozofia / art and philosophy Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 43 woluminy
Ś Śląskie studia historyczno-teologiczne Księgarnia św. Jacka Sp. z o. o. 58 woluminów
Śląskie studia polonistyczne Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 6 woluminów
Średniowiecze polskie i powszechne Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 10 woluminów
Świat tekstów. rocznik słupski Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku 7 woluminów
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego 63 woluminy
T Tekst i dyskurs = text und diskurs Uniwersytet Warszawski 7 woluminów
Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 57 woluminów
Teksty drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 131 woluminów
Tematy i konteksty Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 6 woluminów
Tematy z szewskiej Uniwersytet Wrocławski 13 woluminów
Teraźniejszość - człowiek - edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 16 woluminów
The biblical annals Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 6 woluminów
The copernicus journal of political studies Wydawnictwo Adam Marszałek 4 woluminy
The journal of education, culture and society Uniwersytet Wrocławski. University of the Third Age 10 woluminów
The journal of juristic papyrology Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego 43 woluminy
Theory and practice of second language acquisition Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 4 woluminy
Transcanadiana Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich 4 woluminy
Turystyka kulturowa KulTour.pl - Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej 56 woluminów
U Uniwersyteckie czasopismo socjologiczne Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 11 woluminów
V Verbum vitae Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 27 woluminów
W Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity w Wadowicach 18 woluminów
Warszawskie studia pastoralne Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 wolumin
Wartości w muzyce Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 6 woluminów
Wiek xix : rocznik towarzystwa literackiego imienia adama mickiewicza Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 6 woluminów
Wieki stare i nowe Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 9 woluminów
Wrocławski przegląd teologiczny Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 50 woluminów
Wrocławski rocznik historii mówionej Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" 6 woluminów
Wschodnioznawstwo Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego 8 woluminów
Wychowanie w rodzinie Uniwersytet Wrocławski 12 woluminów
Y Yearbook of antitrust and regulatory studies Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 3 woluminy
Z Z dziejów regionu i miasta : rocznik oddziału polskiego towarzystwa historycznego w skarżysku-kamiennej Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Skarżysku-Kamiennej 6 woluminów
Zagadnienia filozoficzne w nauce Copernicus Center Press 28 woluminów
Załącznik kulturoznawczy Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2 woluminy
Zarządzanie publiczne Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 41 woluminów
Zarządzanie. teoria i praktyka Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 21 woluminów
Zarządzanie zmianami : zeszyty naukowe "PRET" S. A. 11 woluminów
Zeszyt naukowy Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie 6 woluminów
Zeszyty etnologii wrocławskiej Uniwersytet Wrocławski 4 woluminy
Zeszyty gdyńskie Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni 4 woluminy
Zeszyty naukowe dolnośląskiej wyższej szkoły przedsiębiorczości i techniki. studia z nauk społecznych Uczelnia Jana Wyżykowskiego 7 woluminów
Zeszyty naukowe ostrołęckiego towarzystwa naukowego Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe 29 woluminów
Zeszyty naukowe państwowej wyższej szkoły zawodowej im. witelona w legnicy Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 16 woluminów
Zeszyty naukowe uniwersytetu im. adama mickiewicza w poznaniu. biblioteka Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 9 woluminów
Zeszyty naukowe wyższej szkoły ekonomiczno-społecznej w ostrołęce Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce 4 woluminy
Zeszyty naukowe wyższej szkoły humanitas. pedagogika Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu 6 woluminów
Zeszyty prawnicze Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 43 woluminy
Zoophilologica. polish journal of animals studies Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 3 woluminy