Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest największą niepubliczną uczelnią akademicką Małopolski. Proponuje kandydatom naukę na kilkunastu kierunkach studiów: Administracja, Architektura i urbanistyka, Architektura wnętrz, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia angielska, Finanse i rachunkowość, Fizjoterapia, Gospodarka przestrzenna, Informatyka i ekonometria, Kosmetologia, Kulturoznawstwo, Malarstwo, Nauki o rodzinie, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Pedagogika, Pielęgniarstwo, Politologia, Prawo, Psychologia, Ratownictwo medyczne, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie.Absolwent w zależności od poziomu kształcenia może uzyskać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

17 grudnia 2007 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego przyznała Wydziałowi Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce, a 27 października 2008 r. Wydziałowi Prawa i Administracji uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Na tej podstawie uczelnia wystąpiła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o zmianę nazwy na: Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zgodę na zmianę nazwy uczelnia uzyskała 27 lutego 2009 roku.