Kurię Metropolitalną Białostocką stanowią instytucje i osoby, które wspomagają Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego w zarządzaniu Archidiecezją, a zwłaszcza w kierowaniu działalnością duszpasterską, administrowaniu Archidiecezją i wykonywaniu władzy sądowniczej, komunikowaniu się z innymi kościelnymi osobami prawnymi i fizycznymi oraz ze społecznością świecką. Kuria Diecezjalna w Białymstoku wydaje czasopismo „Rocznik Teologii Katolickiej”.