Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego - koncepcja nauczania na wszystkich stopniach i kierunkach na Wydziale Filozofii i Socjologii jest zgodna z Misją Uniwersytetu, a co za tym idzie także z Misją Wydziału Filozofii i Socjologii. Kształcenie na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu obejmuje cztery kierunki. Jednym z nich jest socjologia wykładana w Instytucie Socjologii na wszystkich poziomach kształcenia, tzn. na poziomie studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz w ramach studiów podyplomowych. Podobnie dzieje się w przypadku kierunku filozofia wykładanego w Instytucie Filozofii. Tutaj też od niedawna funkcjonują dwa nowe kierunki interdyscyplinarne: kognitywistyka (studia pierwszego stopnia) oraz bioetyka (studia drugiego stopnia). Instytut Filozofii prowadzi też studia filozoficzne pierwszego i drugiego stopnia w języku angielskim w zakresie specjalności Philosophy oj Being Cognition and Value.