Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów jest instytucją kultury, powstałą z przekształcenia Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych, powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 1 marca 2011 roku.

Cele działania Instytutu, określone w jego Statucie, obejmują:

- gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o muzeach, muzealiach, zbiorach publicznych i obiektach zabytkowych;

- wyznaczanie i upowszechnianie standardów w zakresie muzealnictwa i ochrony zbiorów.

Misją NIMOZ, której realizacji przyświecają wszystkie podejmowane działania, jest kreowanie rozwoju i innowacyjności w obszarze zarządzania muzeami i zbiorami publicznymi w Polsce.