Tytuł Studenckie Zeszyty Naukowe
ISSN 1506-8285
Wydawca Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Studenckie Zeszyty Naukowe
2001, Tom 4, Numer 5