Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie. W realizowanych programach nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swojej siedziby, Bramy Grodzkiej, zwanej też Bramą Żydowską. Była ona dawniej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, miejscem spotkania różnych kultur, tradycji i religii.

Działalność wydawnicza:

Ośrodek od wielu lat prowadzi program wydawniczy, w ramach którego publikowane są pojedyncze książki, jak również pismo „Scriptores” (wcześniej „Scriptores Scholarum”). Program ten w dużej mierze związany jest z porządkowaniem i popularyzowaniem wiedzy o dziedzictwie kulturowym Lublina. Publikacje, które wydał ośrodek doczekały się licznych recenzji i omówień.