Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelnią, której obszar działalności dydaktyczno-wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka w najszerszym słowa tego rozumieniu – wyjątkowo oczekiwana na europejskim rynku pracy. Absolwenci uczelni dysponować będą takimi kompetencjami zawodowymi, które uczynią ich konkurencyjnymi na rynku pracy. Staną się zaczynem pionierskiej kadry menedżerów bezpieczeństwa, której nasze społeczeństwo jeszcze nie posiada.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest uczelnią o charakterze zawodowym, kształcącą studentów oraz organizującą im możliwości osobistego rozwoju i twórczego działania w różnych dziedzinach aktywności społecznej, związanych z bezpieczeństwem człowieka i społeczeństwa. Problematyka ta jest także podstawowym przedmiotem podejmowanych badań naukowych oraz działań doradczych i konsultacyjnych, z aktywnym udziałem w nich także studentów. WSB jest pierwszą uczelnią wyższą przygotowującą fachowe kadry w zakresie różnych specjalności bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym, publicznym i jego promocją. Szkoła buduje swój wizerunek i tworzy tradycje w oparciu o efekty edukacyjne i działania na rzecz środowiska. Ogólny kierunek działalności uczelni to kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Pedagogika oraz Zarządzanie.