Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie powstał w 2011 roku z połączenia Stowarzyszenia Sztuki Nowoczesnej w Toruniu i Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu.

Powstała organizacja łączy cechy ośrodka badań i stowarzyszenia. Należą do niego historycy sztuki, konserwatorzy dzieł sztuki, architekci, etnolodzy, teatrolodzy i kulturoznawcy, zainteresowani sztuką wychodzącą poza tradycyjne dziewiętnastowieczne zachodnioeuropejskie kanony.

U podstaw działalności Instytutu leży przekonanie o konieczności badań różnorodnych form artystycznej ekspresji, przejawiających się w kulturach świata, zarówno w sztuce wynikającej z wykształconych systemów estetycznych, jak i będącej wyrazem plemiennej, ludowej i nieprofesjonalnej twórczości.

Początek działalności sięga 2000 roku, gdy zostało założone Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej, które we współpracy z Zakładem Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaczęło organizować konferencje naukowe i wydawać serie publikacji w warszawskich i toruńskich wydawnictwach, poświęcone sztuce nowoczesnej w Polsce, a następnie w Europie Środkowej i Wschodniej.

W 2006 roku powstało Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu w Warszawie, z oddziałami w Krakowie, Toruniu i Warszawie. Powstanie Stowarzyszenia poprzedzała od 2002 roku działalność Pracowni Sztuki Orientu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Katedry Sztuki Bizantyńskiej i Post-Bizantyjskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które zaczęły organizować konferencje i wydawać publikacje. Stowarzyszenie początkowo zajmowała się sztuką Azji. Stopniowo jednak – w związku z oczekiwaniami środowisk akademickich - rozszerzyło działalność, obejmując badaniami sztukę Afryki, sztukę bizantyjską i po-bizantyjską, sztukę mniejszości narodowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (Ormian, Tatarów, Żydów). W 2007 roku została przy Stowarzyszeniu założona Sekcja Sztuki Ameryki Środkowej i Południowej.

W czerwcu 2011 roku Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu połączyło się ze Stowarzyszeniem Sztuki Nowoczesnej w Toruniu, tworząc Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata.

Zgodnie ze statutem Instytut prowadzi I wspiera badania, wydaje czasopisma I serie książek, współpracuje z zagranicznymi uniwersytetami, muzeami, stowarzyszeniami i ośrodkami badań oraz organizuje międzynarodowe konferencje i ogólnopolskie seminaria.