Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie została założona w 1995 przez Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie. 22 czerwca 1995 Minister Edukacji Narodowej wydał decyzję o jej wpisaniu do rejestru uczelni niepublicznych pod nr 60. Decyzją MEN nr DNS 1-0145-412/TBM/2000 z dnia 4 lipca 2000 uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie.

Kształci na studiach licencjackich i inżynierskich oraz prowadzi zarówno 5-letnie, jak i uzupełniające studia magisterskie. Ponadto posiada ofertę w zakresie studiów podyplomowych. W WSM utworzono 4 wydziały (w tym 1 zamiejscowy w Ciechanowie) z pięcioma różnymi kierunkami nauczania. Aktualnie uczelnia dąży do uzyskania prawa doktoryzowania. Od lipca 2001 roku WSM prowadzi także własne Gimnazjum i Liceum Akademickie. Od 2003 roku Uczelnia należy do systemu brytyjskiej akredytacji BTEC.

Posiada 8000 studentów w Warszawie, Bełchatowie i Ciechanowie na 10 kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, europeistyka, informatyka, pedagogika, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji. Do chwili obecnej uczelnia wydała ponad 33 000 dyplomów.