Koło Naukowe Studentów Muzykologii to organizacja skupiająca studentów i doktorantów Instytutu Muzykologii UJ. Do jej głównych celów należą: budzenie zainteresowań muzykologicznych i muzycznych wśród studentów poprzez wymianę doświadczeń naukowych, rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi, promowanie Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, popularyzacja wiedzy muzykologicznej oraz przygotowywanie przyszłej kadry pracowników naukowych.

Historia działalności Koła Naukowego Studentów Muzykologii sięga lat 30. XX wieku. W jej zakres wpisuje się uczestnictwo w życiu muzycznym realizowane m.in. przez wyjazdy na festiwale (Warszawska Jesień, Praska Wiosna, Poznańska Wiosna, Jazz Jamboree), koncerty, warsztaty (m.in. warsztaty chorału gregoriańskiego w ramach Festiwalu Muzyki Dawnej Pieśń Naszych Korzeni), organizacja rozmaitych wydarzeń muzycznych (I Studenckiego Festiwalu Muzyki Bluesowej Bluesroads, Dnia Romana Palestra), konferencji naukowych (m.in. Huculszczyzna - jej kultura i badacze, polsko-włoskiego Sympozjum Młodych Muzykologów, Opera wobec współczesności). Studenci niejednokrotnie angażowali się w rozmaite projekty, np. Stowarzyszenie Młodych Muzyków czy Towarzystwo Muzyki Dawnej.