Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater”, zostało utworzone przy Sanktuarium maryjnym w Licheniu 2 lipca 1997 r. Jest to ośrodek formacyjny Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP. Jego zadaniem jest troska o maryjne oblicze Kościoła. Rozwija i popularyzuje pogłębioną i zgodną z nauczaniem Kościoła teologię maryjną oraz promuje kulturę maryjną, czyli styl życia inspirowany osobą Niepokalanej Matki Pana, naszej Siostry i Nauczycielki w pielgrzymce wiary. Wspiera duszpasterstwo maryjne i kształtuje maryjną pobożność ludową, widząc w niej jedną z dróg nowej ewangelizacji.

Centrum Formacji Maryjnej w Licheniu jest członkiem działającej w Rzymie Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, której celem jest promocja i koordynacja studiów dotyczących doktryny i pobożności maryjnej na całym świecie. Dyrektorem Centrum od 1997 r. jest ks. dr Janusz Kumala MIC.

Ks. dr Janusz Kumala jest założycielem i redaktorem naczelnym czasopism: kwartalnikamariologicznego ,,Salvatoris Mater" pisma naukowego poświęconego Matce Bożej, dwumiesięcznika ,,Zeszyty Maryjne" poświęconego duchowości i formacji maryjnej, kwartalnika Sanktuarium Maryjnego w Stoczku Warmińskim ,,Matka Pokoju" poświęconego wychowaniu do pokoju. Jest również autorem wielu artykułów naukowych i popularnych z zakresu mariologii i pobożności maryjnej oraz książek, m.in. ,,Maryja Wychowawczyni rodzin", ,,Uczennica Chrystusa. Maryjna droga chrześcijanina”, „Orędzie Matki Bożej Licheńskiej", "Przesłanie Licheńskiego Obrazu", „Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej". ,,Dar i przesłanie”, „Maryja znakiem nadziei i pociechy”, „Modlitewnik licheńskiego pielgrzyma” (oprac.), „Obraz szczęścia rodzinnego". ,,Licheński modlitewnik rodzinny” (oprac.), „Tajemnica Bożego miłosierdzia w charyzmacie mariańskim” (red.), „Różaniec i kontemplacja” (red), „Niepokalana – dar i inspiracja” (red.), „Powołanie i misja” (red.), „Wychowywać do pokoju” (red.).