Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku jest jednostką organizacyjną podległą Rektorowi Uniwersytetu w Białymstoku, a bezpośredni nadzór nad jego działalnością sprawuje Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu.

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczęło swoją działalność w 1972 roku jako Sekcja Wydawnicza powołana zarządzeniem kierownika ds. Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W pierwszych latach swojej działalności zajmowało się powielaniem publikacji pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego na potrzeby studentów oraz biblioteki Filii UW.

W ciągu 15 lat (1997-2012) działalności w oficynie opublikowano 710 tytułów w nakładzie 127 500 egzemplarzy. Edycje Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku rozpowszechniane są na terenie całego kraju oraz za granicą. Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku ukazują się monografie, prace zbiorowe, materiały konferencyjne, podręczniki, periodyki i informatory.