Tytuł Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego
ISSN 0029-389X
Wydawca Towarzystwo Naukowe Płockie
Inne tytuły
Udostępnij
Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego
1973, Tom 18, Numer 4 (73)