Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych jest organizacją pozarządową powołaną w 2004 roku w celu propagowania i rozwijania życia kulturalnego, gospodarczego, prowadzenia działalności wydawniczej oraz wspierania pożytecznych inicjatyw lokalnych.

Główna aktywność RASIL skupia się na działalności wydawniczej, popularno-naukowej i kulturalnej. RASIL jest wydawcą Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego, poza tym wydaje pozycje książkowe, zwłaszcza z zakresu nauk humanistycznych.

W strukturze RASIL, na zasadzie komisji funkcjonują: Kapituła Konkursu „Bakałarz Radzyński”, Radzyński Klub Fotograficzny „Klatka” oraz Redakcja Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który znajdzie dwóch popierających akces członków, wypełni deklarację i przedłoży ją do akceptacji Zarządowi RASIL.