Misją Instytutu Polsko-Rosyjskiego jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i naukowej w zakresie:

1. popularyzacji wiedzy, edukacji kulturowej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;

2. upowszechnienia wiedzy o Rosji w Polsce oraz wiedzy o Polsce w Rosji;

3. sprzyjania rozwojowi kultury, sztuki oraz nauki;

4. sprzyjania prowadzeniu badań naukowych.

Realizacja zadań następuje poprzez organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, naukowo-badawczej i wydawniczej.