Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powstało w marcu 2002 roku w miejsce Redakcji Wydawnictw KUL, która z Uczelnią związana była od 1957 roku. Kontynuując działalność wydawniczą RW KUL publikuje dzieła naukowe: monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne z zakresu teologii, filozofii, humanistyki, nauk społecznych i prawa, a także nauk matematyczno-przyrodniczych.

Wydawnictwo KUL uczestniczy w Targach Książki, Sympozjach i Konferencjach Naukowych. W ramach akcji promocyjno-reklamowej organizuje wystawy nowości wydawniczych oraz spotkania z autorami.

Od początku roku 2015 Wydawnictwo KUL, oprócz tradycyjnych publikacji papierowych, oferuje swoje publikacje w wersji elektronicznej.