Wydawnictwo VERBINUM zostało założone w stanie wojennym w 1982 roku.

VERBINUM ma przede wszystkim za zadanie słowem drukowanym realizować charyzmat Zgromadzenia Słowa Bożego (nazywanego też Zgromadzeniem Księży Werbistów), mianowicie głoszenie Słowa Bożego w krajach misyjnych, a w Polsce upowszechniać ideę misyjną oraz to wszystko, co z tą ideą jest związane.

Stąd priorytetowymi dziedzinami tego wydawnictwa są: - misjologia i animacja misyjna - apostolat biblijny - religioznawstwo - dialog międzykulturowy i międzyreligijny - ekumenizm.

Oprócz tych szczególnie pielęgnowanych dziedzin wydawnictwo publikuje również: - książki z różnych dziedzin teologii - rozważania religijne - religijne książki dla dzieci - religijne materiały fonograficzne (CD) - religijne materiały wideo i DVD.