Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu została powołana przez Instytut Postępowania Twórczego w 2002 roku i posiada uprawnienia uczelni zawodowej. Cykl kształcenia na studiach trwa 3 lata, kończy się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu licencjat.

W Uczelni powołano instytucje i stanowiska akademickie: senat, rektor, prorektor i kanclerz. Studenci Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu otrzymują rzetelną wiedzę specjalistyczną. Uczelnia stara się także stymulować ich twórczy rozwój oraz wyzwalać i wzbogacać potencjał ludzki. Wysoką jakość oferowanego wykształcenia potwierdziła w 2010 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna udzielając Uczelni przedłużenia pozwolenia na działalność. Jako młoda, rozwijająca się Uczelnia za priorytet stawiamy sobie również dbanie o stworzenie naszym studentom warunków, w których mogliby rozwijać swoje zainteresowania. Wraz ze Szkołami Edukacji Innowacyjnej tworzymy kampus edukacyjny, który ma na celu zapewnienie wszystkim chętnym dobrego poziomu nauczania.