Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara - W trosce o właściwe głoszenie prawdy wiary objawionej, Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny Dekretem z dnia 1.IX.1992 r. powołał Instytut Teologiczno – Pastoralny im. Bł. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. W jego skład weszły wówczas: Wyższe Seminarium Duchowne, Diecezjalne Studium Katechetyczne, Diecezjalne Studium Organistowskie oraz Diecezjalne Studium Rodzinne. Instytut Teologiczno – Pastoralny prowadzi działalność formacyjną oraz dydaktyczno – naukową osób duchownych i świeckich. Najważniejszym zadaniem Instytutu jest przygotowanie słuchaczy do realizacji szeroko pojętej misji Kościoła: ewangelizacyjnej, charytatywnej i naukowej.