Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk – jedyna w Polsce placówka naukowo-badawcza zajmująca się badaniem języka polskiego we wszystkich jego aspektach i odmianach.

Instytut posiada własną bibliotekę naukową (informacje na temat zbiorów dostępne w katalogu elektronicznym) oraz własne wydawnictwo. Rada Naukowa Instytutu, której przewodniczącą jest dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. IJP PAN, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Instytut Języka Polskiego prowadzi też studium doktorskie.