Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów–Przemyśl jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, utworzoną w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisaną do rejestru szkół wyższych pod nr 75.

WSPiA jest jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej - co więcej, jedną z 19 (na ponad 300) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Jest to najbardziej obiektywnym dowodem najwyższego poziomu naukowego i dydaktycznego Naszej Uczelni.

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji jest jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Kształcimy łącznie ok. 7000 studentów. Jest także jedną z najchętniej wybieranych niepublicznych uczelni akademickich w kraju. Pod względem liczby studentów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia znaleźliśmy się na 2. miejscu wśród niepublicznych uczelni akademickich w Polsce według rzetelnego, opartego na danych GUS raportu miesięcznika „Perspektywy” – „Niepubliczne Uczelnie Akademickie w Polsce 2014”. Uwzględniając liczbę studentów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych, było to 3. miejsce, zaś w przypadku ogólnej liczby studentów na studiach niestacjonarnych – 4. miejsce. Świadczy to o dużym i niesłabnącym zainteresowaniu młodzieży atrakcyjnymi kierunkami studiów i specjalnościami oferowanymi przez naszą Uczelnię.

WSPiA jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce ma prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „administracja” i nadawania tytułu „magistra administracji”. Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce mamy również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „prawo” i nadawania tytułu „magistra prawa”. Jesteśmy także jedyną uczelnią w regionie prowadzącą studia magisterskie na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

WSPiA to najlepsza uczelnia prawnicza na Podkarpaciu i trzecia w Polsce (wśród 19 uczelni niepublicznych). Tak wynika z opublikowanego przez „Dziennik Gazetę Prawną” „IX Rankingu Wydziałów Prawa”. Bardzo dobry wynik Uczelnia zawdzięcza m.in. wysokiej ocenie w kategorii jakość i siła kształcenia (drugie miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce). Liczba uzyskanych punktów pozwoliła nam wyprzedzić też kilka uniwersyteckich wydziałów prawa mających o wiele dłuższą tradycję.