Ośrodek Badań Filozoficznych to stowarzyszenie naukowe działające od 2005 r., zrzeszające przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i in. Działalność OBF obejmuje m.in. organizację czterech cyklicznych konferencji naukowych (Kazimierz Naturalist Workshop, Zlot Filozoficzny, Studenckie Forum Badań nad Językiem i Trends in Interdisciplinary Studies), współpracę z Festiwalem Nauki, działalność wydawniczą (książkową i czasopiśmienniczą), realizację polskiej edycji indeksu PhilPapers, cykl spotkań dyskusyjnych w warszawskiej Kawiarni Filozoficznej, współpracę edukacyjną z Centrum Sztuki Współczesnej oraz zróżnicowaną działalność dydaktyczną. Projekty OBF są wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności upowszechniającej naukę.