Celem Stowarzyszenia Naukowego Przestrzeń Społeczna i Środowisko jest popieranie rozwoju nauk o przestrzeni i środowisku jako kategoriach społecznych oraz upowszechnianie wiedzy z tych dziedzin. Stowarzyszenie jest​ apolityczne; nie jest związane z żadną partią polityczną ani organizacją wyznaniową.

Nasza działalność:

​• wydawanie książek,

• wydawanie gazet,

• wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

• artystyczna i literacka działalność twórcza,

• działalność bibliotek i archiwów,

• pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

• badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

• badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

• badanie rynku i opinii publicznej,

• działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

• działalność fotograficzna,

• pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane