Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne jest organizacją zrzeszającą miłośników genealogii niezależnie od stopnia wiedzy.

Lubelskie TG powstało w 2006 roku w Lublinie. Inicjatorem spotkania założycielskiego był późniejszy pierwszy prezes Lubelskiego TG, Piotr Glądała. Wówczas przy jednym małym stoliku w nieistniejącej już kawiarence przy ulicy Kościuszki spotkało się pięciu zapaleńców, którzy chcieli zrobić coś dobrego dla mieszkańców województwa. Potrzeby były wielkie. Genealogia zdobywała coraz więcej hobbistów, co niosło za sobą chęć porozmawiania o swoich badawczych problemach, podzielenia się swoimi wynikami czy po prostu, zdobyć większą wiedzę.

Z czasem LTG rozwijało się. Powstawały nowe projekty, nowe pomysły ale zawsze chodziło o zainteresowanie genealogią jak najszerszej grupy społeczeństwa i służenie jej pomocą. Tak zostało do dnia dzisiejszego.

Obecnie organizacja prowadzi szeroki wachlarz działalności i współpracuje z różnymi ośrodkami badawczymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami, bibliotekami itp. Dzięki współpracy z lokalnymi uniwersytetami, udaje się przeprowadzać konferencje, wydawać własne publikacje, zapraszać na spotkania LTG ciekawych referentów.

W tym miejscu pragniemy zaprosić Państwa do współtworzenia Lubelskiego TG. Dzięki Państwa uczestnictwu w życiu organizacji jesteśmy w stanie realizować następujące cele.

- organizacja i przeprowadzanie spotkań tematycznych dla Członków i Sympatyków Lubelskiego TG

- organizacja warsztatów genealogicznych dla dzieci i młodzieży

- prowadzimy działalność wydawniczą

- działalność wystawiennicza

- współpraca z ośrodkami badawczymi, uniwersytetami, archiwami itp.

- inicjowanie, budowanie i prowadzenie genealogicznych baz danych