Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego - w pracach PTH ważne miejsce zajmują działania wydawnicze. Mamy pod tym względem znaczące sukcesy. W latach 1986-2005 opublikowano pod firmą PTH ponad 540 książek, tj. ok. 27 rocznie. Trzeba również pamiętać, że członkowie PTH są autorami mnóstwa artykułów i innych publikacji w licznych periodykach naukowych, naukowo-popularnych i w prasie codziennej. Pełnią również funkcje redaktorów, członków kolegiów redakcyjnych oraz rad programowych prac zbiorowych i czasopism historycznych, nie wychodzących pod egidą PTH.