Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego to największy Wydział na Uniwersytecie Gdańskim w liczbach:

- 5 000 studentów

- 310 nauczycieli akademickich - 23 kierunki studiów

- 100 specjalności

- 23 języki obce

Wydział Filologiczny został powołany 1 stycznia 2008 roku na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 października 2007 roku. Jego poprzednikami były Wydział Filologiczno-Historyczny i Wydział Humanistyczny. Zajęcia na Wydziale Filologicznym ruszyły po raz pierwszy z początkiem roku akademickiego 2008/2009. Dziekanem Wydziału Filologicznego na kadencję 2008-2012 i 2012-2016 jest prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, Rektor Senior Uniwersytetu Gdańskiego. Wydział Filologiczny posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Wydział oferuje 16 kierunków filologicznych: filologię polską, studium humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiej i filologię klasyczną. W tej liczbie 13 kierunków neofilologicznych: amerykanistykę, filologię angielską, etnofilologię kaszubską, filologię germańską, filologię romańską, filologię rosyjską, iberystykę, lingwistykę stosowaną, sinologię, skandynawistykę, slawistykę, studia bałkańskie, studia wschodnie (język rosyjski z językiem chińskim). W ofercie znajduje się również 6 kierunków kulturoznawczych: kulturoznawstwo, rosjoznawstwo, wiedzę o filmie i kulturze audiowizualnej, wiedzę o teatrze (I stopień)I teatrologię (II stopień) oraz zarządzanie instytucjami artystycznymi. Unikatowym w skali kraju kierunkiem studiów logopedia – międzyuczelniany kierunek filologiczno-medyczny, prowadzony wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.