Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej jest jednostką administracyjną powołaną do prowadzenia działalności edytoskiej i poligraficznej, rozpowszechniania dorobku badawczego i naukowego Akademii oraz promocji i dystrybucji publikacji akademickich.

Autorami naszych publikacji są pracownicy naukowi Akademii oraz innych polskich i zagranicznych uczelni wyższych, a także specjaliści i eksperci zatrudnieni w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i innych instytucjach centralnych. Wydawnictwo świadczy profesjonalne usługi w zakresie edytorstwa, poligrafii i grafiki komputerowej na rzecz dydaktycznych, naukowo-badawczych i administracyjno-logistycznych jednostek organizacyjnych Akademii, a także wykonuje odpłatne usługi dla instytucji wojskowych i cywilnych oraz klientów indywidualnych.