Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie jest organizacją pozarządową, która od ponad 60 lat zajmuje się kształceniem ustawicznym dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jesteśmy organizacją non-profit, dlatego zapewniając wysoką jakość naszych usług – proponujemy konkurencyjne ceny. Jesteśmy stowarzyszeniem dalekim od wszelkich powiązań politycznych, niezależnym programowo i całkowicie samodzielnym finansowo.

Nasz Ośrodek Kształcenia Ustawicznego otrzymał Akredytację Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie działalności w formach pozaszkolnych, jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, a jakość naszych usług potwierdza certyfikat Jakości ISO 9001:2008.