Gdańskie Towarzystwo Naukowe – założone w roku 1922 jako Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku z inicjatywy Polonii Gdańskiej i działało do roku 1939. Po wojnie reaktywowane w roku 1945, a pod obecną nazwą działa od roku 1956. Obecnie ma 5 wydziałów i wydaje m.in. Rocznik Gdański, Gdańskie Studia Językoznawcze, Acta Biologica et Medica, Pomorskie Monografie Toponomastyczne, Peribalticum. Obecnie prezesem jest Jerzy Błażejowski.

W towarzystwie działają wydziały:

Nauk Społecznych i Humanistycznych Nauk Biologicznych i Medycznych Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych Nauk Technicznych Nauk o Ziemi

W latach 1972-2011 siedzibą towarzystwa była XVIII-wieczna kamienica przy ulicy Grodzkiej 12. Od 2011 biura GTN znajdują się w siedzibie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ulicy Bielańskiej 5 w Gdańsku.