Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce jest organizacją uznaną przez Konferencję Episkopatu Polski, działającym pod nadzorem Komisji do spraw Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej. Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie podstaw wiary i wiarygodności chrześcijaństwa w świecie współczesnym.