Celem Polskiego Stowarzyszenia Badań Japonistycznych jest popieranie badań nad kulturą i cywilizacją japońską. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- popieranie publikacji książek

- współpracę z innymi podmiotami w zakresie zbierania informacji dotyczących badań w zakresie japonistyki

- upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o Japonii

- prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną

- organizowanie konferencji dotyczących tematyki japonistycznej

- kontakty z instytucjami zagranicznymi zajmującymi się podobną tematyką