Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną przez Rektora DSW w 2004 roku. W ramach swej działalności publikuje książki naukowe (monografie, serie wydawnicze, prace zbiorowe) oraz czasopisma z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, których problematyka odpowiada kierunkom studiów i badań naukowych prowadzonych w DSW. Wśród publikowanych prac znajdują się m.in. monografie profesorskie i habilitacyjne, wyróżnione prace doktorskie oraz inne prace naukowe badaczy zarówno z DSW, jak i innych ośrodków w Polsce lub zagranicą.

Istotną częścią oferty Wydawnictwa są tłumaczenia prac uznanych przedstawicieli humanistyki światowej, wydawane w ramach serii Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej. Ukazało się w niej ponad 20 pozycji, m.in. prace Ernesta Laclau, Marthy Nusbaum, Petera Sloterdijka, Zygmunta Baumana, Gillesa Deleze’a czy Ulricha Becka.

Opiekę merytoryczną nad Wydawnictwem sprawuje Rada Naukowa, w skład której wchodzą uczeni z różnych ośrodków krajowych. Rada pełni funkcję doradczą i opiniującą, wspomagając Dyrektora WN DSW w prowadzeniu polityki wydawniczej.

Członkowie Rady Naukowej WNDSW: Bogusława Dorota Gołębniak (Collegium Da Vinci), Jacek Kucharczyk (Instytut Spraw Publicznych), Zbigniew Kwieciński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, DSW), Robert Kwaśnica (DSW), Elżbieta Matynia (New School for Social Research, DSW), Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański), Jacek Żakowski (Tygodnik "Polityka").

Dyrektorem Wydawnictwa od 2014 roku jest dr hab. prof. DSW Lotar Rasiński. Bieżącymi pracami Wydawnictwa zajmuje się Zespół Redakcyjny: Kuba Kwasnica, Paweł Rudnicki, Marcin Starnawski.