Instytut Kaszubski powstał w Gdańsku 20 listopada 1996 r.

Uznano wówczas, że istnieje konieczność poszerzenia i zintensyfikowania badań nad społecznością kaszubską, jej przeszłością i dniem dzisiejszym, problemami społecznymi, ekonomicznymi, ekologicznymi itp. Stworzenie i realizacja programu takich badań stała się podstawowym zadaniem Instytutu, będącego miejscem spotkania osób reprezentujących różne dziedziny i ośrodki naukowe, a jednocześnie przywiązanych do idei regionalnych.

Zadaniem Instytutu od samego początku jest także integracja rozproszonego po całej Polsce kaszubsko-pomorskiego środowiska naukowego oraz pomoc w rozwijaniu współpracy międzynarodowej i promowaniu problematyki regionalnej za granicą. Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Instytutu Kaszubskiego.