Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce działa na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Uczelnia prowadzi trzyletnie studia licencjackie w systemie niestacjonarnym (zaocznym) na kierunku "Zarządzanie", które kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Nasi absolwenci mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich. Zapewniamy wysoki poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania i ekonomii oraz dyscyplin komplementarnych. Dbamy o wszechstronny rozwój intelektualny studentów. Zainteresowani jesteśmy jakością i indywidualną opieką naukową nad każdym studentem oraz przyjemną bezstresową atmosferą zdobywania wiedzy.

Oferujemy również szeroki zakres praktyk zawodowych, umożliwiający weryfikację uzyskanej wiedzy teoretycznej. Utrzymujemy kontakty z lokalnymi przedsiębiorcami, administracją samorządową i instytucjami wspierania biznesu.

Nasze atuty:

Kadra dydaktyczna zatrudniamy wysokokwalifikowaną kadrę naukową posiadającą bogate doświadczenie wyniesione z najlepszych uczelni w kraju i zagranicą oraz z przedsięwzięć gospodarczych. Wszyscy nasi pracownicy łączą pracę naukową z praktyczną aktywnością na rzecz przedsiębiorstw instytucji publicznych, agend rządowych itp.