Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi jest uczelnią przygotowującą kandydatów do posługi duszpasterskiej w parafiach Archidiecezji Łódzkiej. Właśnie dlatego cieszy się ono szczególną troską Metropolity Łódzkiego oraz jego współpracowników jako kuźnia przyszłych liderów wspólnot.

Seminarium to miejsce i czas rozeznawania drogi życiowej, utwierdzania się w podjętych decyzjach, modlitwy i pracy. Cykl formacji trwa 6 lat i obejmuje dwuletni okres studiów filozoficznych i czteroletni okres studiów teologicznych zakończony praktykami katechetycznymi i parafialnymi. Siedziba mieści się przy ul. Św. Stanisława Kostki 14 w Łodzi.