Wydawnictwo Naukowe im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie należy do liczących się oficyn wydawniczych w Polsce. Teksty, rekomendowane do druku przez wybitnych recenzentów, uzyskują również bardzo pozytywne opinie powydawnicze w polskich i zagranicznych periodykach naukowych.

Oferta Wydawnictwa UJD zawiera niezwykle różnorodne prace: obok tekstów o charakterze naukowym i dydaktycznym, wiele prac beletrystycznych, w tym prozę i dramat wybitnego pisarza niemieckiego Kurta Drawerta, wydane przy współpracy z frankfurckim Suhrkamp Verlag.

Wśród kilkudziesięciu tytułów, publikowanych corocznie przez Wydawnictwo, monografii, prac zbiorowych przewodników metodyczno-metodologicznych, informatorów i dysponend, znaleźć można zarówno prace o charakterze regionalnym, jak i uniwersalnym. Są to więc zarówno prace - roczniki Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, jak i periodyk naukowy o zasięgu ogólnopolskim "Tolerancja", w którym zamieszczone są studia, szkice i eseje na temat nietolerancji. Ważne miejsce zajmują także serie wydawnicze, uruchomione w latach 1992-1999: "Fizyka", "Chemia", "Matematyka", "Filozofia", "Kultura Fizyczna", "Wychowanie Artystyczne", "Wychowanie Techniczne", "Germanistische Texte", "Językoznawstwo", "Zeszyty Historyczne", "Studia Wieluńsko-Częstochowskie", a także "Rocznik Polsko-Ukraiński". Wkrótce serie zostaną rozbudowane m.in o "Studia Neofilologiczne" i "Studia Administracyjno - Prawno - Ekonomiczne".