Stowarzyszenie Antropologiczne "Archipelagi Kultury" powstało w 2002 roku i realizuje projekty kulturotwórcze w następujących obszarach działania:

1. Działalność naukowa

A. Barbarzyńca

Stowarzyszenie jest wydawcą Pisma Antropologicznego “Barbarzyńca”. To pismo naukowe studentów i doktorantów nauk humanistycznych, które zakresem tematycznym obejmuje istotne zagadnienia kulturowe i współczesną problematykę społeczną.

B. Konferencje etnologiczne

Współorganizowaliśmy konferencje naukowe wraz z Kołem Naukowym Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Jesteśmy wydawcą pokonferenycjnej publikacji “Człowiek zwierzę – człowiek maszyna”, której celem była analiza różnorakich aspektów funkcjonowania ludzkiego ciała w kulturze.

2. Propagowanie odpowiedzialnej turystyki Stowarzyszenie organizuje dwa cykle spotkań: „Wieczory Podróżnicze” i „Kultura na warsztacie”, podczas których uczestnicy spotkań opowiadają o własnych kontaktach z obcą kulturą oraz udzielają porad w organizacji wyjazdów podróżniczych. Promowane są postawy turystyki odpowiedzialnej, a także zachowania szacunku wobec tradycji i zwyczajów odwiedzanych miejsc. Organizujemy też wystawy fotograficzne i pokazy slajdów.

3. Promocja czytelnictwa

W 2006 i 2007 roku Stowarzyszenie realizowało projekt Małopolskiego i Świętokrzyskiego Szlaku Literackiego. Na terenie obu regionów w wybranych miejscach związanych z literaturą lub jej twórcami, stworzony został zespół tablic i drogowskazów, które informują o historycznoliterackiej specyfice danego obszaru. Małopolski i Świętokrzyski Szlak Literacki stanowi zalążek produktu turystycznego stworzonego z instytucjami partnerskimi. Celem powstania Małopolskiego i Świętokrzyskiego Szlaku Literackiego jest promocja czytelnictwa i zainteresowanie świadomym podróżowaniem oraz poznawaniem historii literatury powstałej na obszarze tych regionów.

4. Festiwale

W latach 2007 i 2008 Stowarzyszenie było współorganizatorem Krakowskiego Festiwalu Kultury Alternatywnej, który miał na celu prezentację nowatorskich i wartościowych dokonań młodych europejskich artystów. Na program Festiwalu złożyły się koncerty, spektakle teatralne, spotkania autorskie, wystawy i pokazy filmowe.