Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich (PTBK) zostało założone w 1998 roku.

Podstawowe cele statutowe PTBK, to:

- działalność na rzecz rozwoju badań kanadyjskich we wszystkich dyscyplinach naukowych

- upowszechnianie nauki i wiedzy o Kanadzie

- rozwijanie kontaktów bezpośrednich osób i środowisk akademickich zajmujących się badaniami w zakresie kanadystyki oraz osób zainteresowanych wszelkimi formami pogłębiania i promocji wiedzy o Kanadzie