Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie jest publiczną wyższą uczelnią zawodową, utworzoną na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie pod nazwą Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej w Sulechowie. Pod tą nazwą uczelnia funkcjonowała od 1 września 1998 roku, od 30 października 2001 uczelnia występuje pod obecną nazwą – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Uczelnia wpisuje się w tradycje edukacyjne Sulechowa, które sięgają XVIII wieku.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie to uczelnia o solidnym zapleczu dydaktycznym, ale przede wszystkim o praktycznym profilu kształcenia. Uczelnia kształcąca na kierunkach będących odpowiedzią na potrzeby regionu i lokalnego rynku pracy, ściśle współpracująca z regionalnym biznesem. PWSZ w Sulechowie wspólnie z przedsiębiorstwami kompleksowo i praktycznie przygotowuje studentów studiów Igo stopnia do podjęcia pracy lub dalszych studiów magisterskich.